QL_BanDo - phuong-iv - UBND TP Vị Thanh

 

Hiển thị bài viết tin tức

UBND Phường IV

Ngày 04-03-2021
 

Dân số: 12.724 người, diện tích: 796,60 ha, phường  IV có 07 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 và khu vực 7.

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876.519.

Họ tên: Nguyễn Trung Nghĩa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0964 024 948

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: nghiant.tpvt@haugiang.gov.vn

https://dvc.haugiang.gov.vn/public/files/09012019/0901201916873915.jpg

Họ tên: Lê Minh Thi

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0902 545 4 52

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: thilm.tpvt@haugiang.gov.vn

https://dvc.haugiang.gov.vn/public/files/09012019/0901201916425738.jpg

Họ tên: Nguyễn Minh Triều

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0939 023 696

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: trieunm.tpvt@haugiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. UBND phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 63, 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và những vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường.

--------oo00oo--------

Đang online: 5
Hôm nay: 1415
Đã truy cập: 1126017
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.