nha-thieu-nhi - UBND TP Vị Thanh

 

Nhà thiếu nhi thành phố

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Nguyễn Thị Diễm

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0983.980.191

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, thành phố Vị Thanh

Mail: diemnt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Lê Văn Kết

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0974.597.602

Địa chỉ: Đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, thành phố Vị Thanh

Mail: ketlv.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

(Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà Thiếu nhi thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh)

--------oo00oo--------

I. Vị trí và chức năng

Nhà Thiếu nhi là cơ sở giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và là Trung tâm hoạt động của Đội Thiếu nien tiền phong Hồ Chí Minh ở ngoài nhà trường nhằm giúp cho thiếu nhi mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục nhằm “hình thành và phát triển toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ những người lao động có văn hóa, có kỹ thuật, có kỷ luật và giàu tính sáng tạo, đồng bộ về ngành nghề, phù hợp với sự phân công lao động của xã hội”.

Nhà Thiếu nhi thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) nằm trong hệ thống giáo dục của Nhà nước, do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập và giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố quản lý.

Nhà Thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố quản lý điều hành về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhà Thiếu nhi thành phố có 3 chức năng chính như sau:

- Tập hợp đông đảo Thiếu nhi để giáo dục chủ nghĩa Cộng sản cho các em thông qua các hình thức tổ chức hoạt động quần chúng rộng rãi và hoạt động chuyên môn.

- Nghiên cứu, tổng kết, bồi dưỡng phương pháp hoạt động Đội ngoài giờ lên lớp và ngoài nhà trường.

- Phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng năng khiếu và tính sáng tạo cho Thiếu nhi.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút giáo dục, văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo Thiếu nhi.

- Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội thiếu niên tiền phong  Hồ Chí Minh để giáo dục các em tham gia trong Nhà Thiếu nhi và tạo ra kinh nghiệm hướng dẫn phong trào.

- Tổ chức các lớp, các tổ, các nhóm để học tập và thực hành chuyền môn có tính giáo dục hướng nghiệp lao động sản xuất, khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ, rèn luyện sức khỏe, thể thao, các hoạt động xã hội, nghi thức Đội để bồi dưỡng và phát huy sở trường năng khiếu, đào tạo những cán bộ hoạt động cho phong trào của Đội.

- Tổ chức nghiên cứu, tổng kết các hình thức, phương pháp hoạt động đội ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng và bằng nhiều hình thức hướng dẫn cho Câu lạc bộ Thiếu nhi cơ sở, cho cán bộ Ban Chỉ huy Đội, Tổng phụ trách, phụ trách và giáo viên.

- Sử dụng và phát huy mọi năng lực và điều kiện của Nhà Thiếu nhi để tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào của Đội, nhà trường vào các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Nhà Thiếu nhi.

- Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà Thiếu nhi theo quy định hiện hành.

- Tổ chức một số hoạt động khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

III. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy

Nhà Thiếu nhi có Giám đốc, Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn.

Giám đốc Nhà Thiếu nhi do Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố kiêm nhiệm. Chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Nhả Thiếu nhi trước Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và trước pháp luật.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác do Giám đốc phân công, thay mặt Giám đốc giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc tròn phạm vi nhiệm vụ được giao.

Các viên chức chuyên môn phụ trách nghiệp vụ và bồi dưỡng năng khiếu; phương pháp công tác Đội; hành chính, tài vụ, quản trị.

2. Biên chế

Biên chế Nhà Thiếu nhi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng biên chế sự nghiệp hàng năm của thành phố. Ngoài định biên, Nhà Thiếu nhi được hợp đồng lao động và trả công bằng nguồn kinh phí tự có.

Tài chính của Nhà Thiếu nhi thành phố thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin liên hệ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Diễm

Giám đốc

0293 3582255

0983980191

2

Lê Văn Kết

Phó Giám đốc

0293 3582255

0974597602

3

Trần Thị Xuân

Chuyên viên

0293 3582255

0907159494

4

Phạm Kim Cúc

Chuyên viên

0293 3582255

0916688631

Đang online: 7
Hôm nay: 1195
Đã truy cập: 1119980
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Hiển thị bài viết tin tức