lanh-dao-ubnd-thanh-pho-vi-thanh - UBND TP Vị Thanh

 

Lãnh đạo UBND Thành Phố

Ngày 05-03-2021

 

Họ tên: Huỳnh Thanh Phong

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh

Điện thoại:0977.997.779

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: phonght.tpvt@haugiang.gov.vn