hoi-nong-dan - UBND TP Vị Thanh

 

Hội Nông dân thành phố

Ngày 11-03-2021

Họ tên: Nguyễn Hòa Ắt

Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

Điện thoại: 0965.550.568

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: nglapthanh@gmail.com