Admin - doi-quan-ly-trat-tu-do-thi - UBND TP Vị Thanh

 

Đội quản lý trật tự đô thị thành phố

Ngày 12-03-2021

Họ tên: Tống Bửu Anh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng QLĐT, Kiêm Đội trưởng Đội QLTTĐT

Điện thoại: 0918.574.274

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: phuongtba.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Bình Anh

Chức vụ: Đội Phó trưởng Đội QLTTĐT

Điện thoại:0901.018.868

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: annb.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên:  Vũ Kha

Chức vụ: Đội Phó trưởng Đội QLTTĐT

Điện thoại:0909.343.075

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: khanv.stnmt@haugiang.gov.vn

Đang online: 3
Hôm nay: 1020
Đã truy cập: 268881
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.