dan so - UBND TP Vị Thanh

 

Dân số Thành phố

Ngày 02-07-2021

 Thành phố Vị Thanh có 9 đơn vị hành chính phường, xã, với diện diện tích 118,86 km2, dân số trung bình 72.686 người, mật độ dân số 612 người/km2, cụ thể:

Đơn vị

Diện tích (km2)

Dân số trung bình (Người

Mật độ dân số (Người/km2)

Phường I

0,75

5.594

7.499

Phường III

13,55

10.640

785

Phường IV

7,97

12.672

1.591

Phường V

7,91

7.200

910

Phường VII

6,20

7.761

1.251

Xã Vị Tân

22,95

10.824

472

Xã Hỏa Lựu

16,98

6.766

398

Xã Tân Tiến

18,74

6.985

373

Xã Hỏa Tiến

23,81

4.244

178

Đang online: 1
Hôm nay: 558
Đã truy cập: 840894
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.