dai-bieu-hdnd-thanh-pho-vi-thanh-khoa-x-nhiem-ky-2011-2016 - UBND TP Vị Thanh

 

Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Vị Thanh Khóa XI Nhiệm Kỳ 2016-2021

Ngày 05-03-2021

01

Ông: Trần Quốc Khởi

Phó Bí Thư TT –Thành ủy -Chủ tịch HĐND thành phố

02

Ông: Nguyễn Tấn Sơn

UVBTV-TU- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

03

Ông: Ngô Hoành Sơn

TUV- Phó chủ tịch HĐND thành phố

04

Ông: Trần Quang Minh

UVBTV-TBDV- Trưởng ban Pháp chế -HĐND

05

Ông: Trương Vinh Quốc

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND (chuyên trách)

06

Ông: Trần Tuấn Thanh

TUV-BT ĐU-CTUBND xã Tân Tiến TV Ban Pháp chế

07

Bà: Nguyễn Thị Hồng Như

TUV-BT ĐU-CT-UBND phường III-  TV Ban Pháp chế

08

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chủ tịch HĐND phường V - TV Ban Pháp chế

09

Bà: Lê Thị Ngọc Giang

Chủ tịch HĐND phường VII - TV Ban Pháp chế

10

Bà: Trần Thị Việt Thắng

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh - TV Ban Pháp chế

11

Ông: Lê Văn Nhã

Trưởng ban KTXH-HĐND thành phố (chuyên trách)

12

Ông: Trần Bá Huấn

Phó trưởng Ban KTXH-HĐND thành phố (chuyên trách)

13

Ông: Nguyễn  Hòa Ắt

TUV Chủ tịch Hội ND- Thành viên Ban KTXH

14

Bà:Trần T Hoàng Dung

Phó Phòng VHTT- Thành viên Ban KTXH

15

Ông: Lê Văn Tạo

Chi Cục BVTV- Thành viên Ban KTXH

16

Ông: Dương Minh Truyền

Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến -Thành viên Ban KTXH

17

Ông: Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí Thư TU-  Chủ tịch UBND thành phố

18

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bí Thư TU-  Chủ tịch UBND thành phố

19

Bà: Trần Hoa Phượng

UVBTV- Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

20

Ông: Lưu Văn Dủ

TUV- Phó Chủ tịch UBND thành phố

21

Ông: Trần Quý Dương

ĐB HĐND thành phố- Phó Tham mưu trưởng Tỉnh Đội

22

Ông: Nguyễn Thanh Tràng

ĐB HĐND thành phố- Trưởng phòng hậu cần CA tỉnh

23

Ông: Phạm Mạnh Phương

ĐB HĐND thành phố -GĐ Chi cục QL Đất đai tỉnh

24

Ông:Tống Bữu Anh Phương

ĐB HĐND Nguyên TUV Trưởng Phòng QLĐô thị

25

Ông: Nguyễn Văn Mới

ĐB HĐND Nguyên TUV Trưởng Phòng VHTT-TT 

26

Ông: Huỳnh Văn Thống

ĐB HĐND - UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

27

Ông: Nguyễn Văn Sủng

ĐB HĐND – Nguyên Bí Thư ĐU- CT HĐND  xã Vị Tân

28

Bà: Nguyễn Ngọc Điểm

ĐB HĐND -Phó tịch Thường trực HĐND xã Hỏa Lựu

29

Ông: La Thanh Long

ĐB HĐND- Phóng Trưởng Phòng Dân tộc thành phố

30

Ông: Trang Ích Hoa

ĐB HĐND – Chủ tịch UBND phường I

Hiển thị bài viết tin tức tạm thời không có.
Đang online: 10
Hôm nay: 82
Đã truy cập: 1110799
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.