ban van hoa xa hoi - UBND TP Vị Thanh

 

BAN KINH TẾ XÃ HỘI – HĐND

Ngày 23-06-2021

BAN KINH TẾ XÃ HỘI – HĐND

Họ tên: ĐẶNG TRÍ THỨC

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 

Trưởng Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0946 175 179

Email: thucdt.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: TRẦN BÁ HUẤN 

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0939 799 579

Email: tranbahuanhg@gmail.com

Họ tên: NGUYỄN HÒA ẮT

Chức vụ: Thành ủy viên – Chủ tịch Hội

Nông dân Việt Nam thành phố

Thành viên Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0965 550 568

Email: nglapthanh@gmail.com

Họ tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Chức vụ: Thành ủy viên – Chủ tịch Hội

Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vị Thanh

Thành viên Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0907 639 997

Email: ntngocanhhg@gmail.com

Họ tên: NGUYỄN VĂN PHƯỚC 

Chức vụ: Thành ủy viên - Bí Thư Đảng ủy

xã Vị Tân 

Thành viên Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0393 542 914

Email: nguyenvanphuocvitan@gmail.com

Họ tên: DƯƠNG CHÍ THIỆN

Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng ủy phường I

Thành viên Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại: 0968 078 579

Email: duongthien579@gmail.com

Họ tên: NGUYỄN NGỌC ĐIỂM

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Hỏa Lựu

Thành viên Ban Kinh tế xã hội -HĐND

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Điện thoại:  0968 251 681

Email: ngọcdiem1088@gmail.com

Đang online: 2
Hôm nay: 840
Đã truy cập: 211679
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.