ban to chuc - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Tổ chức Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Thành.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành uỷ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy:

 

Họ tên: Đặng Trí Thức

Chức vụ: Uỷ viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0946.175.179

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: thucdt.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Việt Khả

Chức vụ: Thành uỷ viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0898.050.678

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: khahv.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên:  Nguyễn Ngọc Trân

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0939.472.499

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: trannn.tuvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 7
Hôm nay: 1232
Đã truy cập: 1120017
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.