ban to chuc - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Tổ chức Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Đặng Trí Thức

Chức vụ: Uỷ viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0946.175.179

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: thucdt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Huỳnh Việt Khả

Chức vụ: Thành uỷ viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0898.050.678

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: khahv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0907.310.079

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: phongnt.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 4
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 18165
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.