QL_Banner - ban-dan-van - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Dân vận Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Thành uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành uỷ.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy:

Họ tên: Trần Quang Minh

Chức vụ: Uỷ viên BTV-Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0913.817.783

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: minhtq.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Mã Thị Ngọc Thuý

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0793.930.909

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: thuymtn.tuvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0913.109.200

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Email: haitt.tuvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 1952
Đã truy cập: 1126554
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.