ban-dan-van - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Dân vận Thành ủy

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Trần Quang Minh

Chức vụ: Uỷ viên BTV-Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ đồng thời Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0913.817.783

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: minhtq.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Mã Thị Ngọc Thuý

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0793.930.909

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: thuymtn.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vị Thanh

Điện thoại: 0913.109.200

Địa chỉ: Quốc lộ 61, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: haitt.tpvt@haugiang.gov.vn

Đang online: 3
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 46512
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.