Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 59
Lượt đã truy cập 3970285
Lịch làm việc
19/04/2011  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2011) (Có điều chỉnh)
      
 

 

THỨ HAI:18/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự họp mặt người khuyết tật nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2011. Mời đại diện Sở LĐ-TB&XH, phòng BTXH thuộc Sở LĐ-TB&XH, TT. Thành ủy, HĐND, UBMTTQ thành phố, TT. UBND và cán bộ TBXH các xã, phường; đối tượng người tàn tật. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.
- 09 giờ 00: Phó Chủ tịch Trực dự họp về việc xin chủ trương giao đất để thực hiện dự án “Xây dựng, tôn tạo khu di tích chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của Quân khu 9, thành phố Vị Thanh”. Mời phòng TN&MT, QLĐT cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở TN&MT. (thay giấy mời)
- 10 giờ 00: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự họp chuẩn bị Lễ khánh thành trường THPT Chiêm Thành Tấn. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT.
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng các xã nông thôn mới: Trường Long Tây, Nhơn Nghĩa A thuộc huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00: Phó Chủ tịch Trực tiếp Đoàn tỉnh thanh tra chuyên đề quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng TN&MT, TC-KH, QLĐT, Thanh tra thành phố, TT. UBND các xã, phường. Điểm tại phòng họp số 2 VP. HĐND&UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời)
- 19 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự xem chương trình văn nghệ “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2011”. Điểm tại Công viên Hòa Bình.
 
THỨ BA: 19/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2011. Mời Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng phòng Tham mưu, Ban Quân lực, Ban Phòng không, Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng QS xã Vị Tân, phường III, phường V. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố.
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực họp nghe Thanh tra báo cáo những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố. Mời phòng TN&MT, VP. HĐND&UBND, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng ĐKQSDĐ thành phố, Chủ tịch UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố (thay giấy mời)
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Văn - Xã họp nghe phòng LĐ-TB&XH báo cáo về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
 
THỨ TƯ: 20/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự họp về việc đầu tư xây dựng Dự án khu dân cư phát triển đô thị phường V, TP. Vị Thanh. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD họp BCH Đoàn ủy khối cơ quan chính quyền. Mời các đ/c BCH Đoàn ủy khối cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và triển khai phương hướng quý II/2011. Mời đại diện Ban ATGT tỉnh, thành viên Ban ATGT thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực dự bàn giao của Trưởng phòng Kinh tế. Mời Trưởng phòng TC-KH, đ/c Lý Kim Trọng - Nguyên Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo và CBCC phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng Kinh tế.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận quí I/2011. Điểm tại Hội trường Thành ủy (lầu).
 
THỨ NĂM: 21/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch dự họp báo Tỉnh ủy. Điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực, Phó Chủ tịch ĐT-XD họp nghe Trung tâm PTQĐ thành phố báo cáo vướng mắc khó khăn công tác GPMB các công trình trên địa bàn thành phố. Mời TT. HĐND, UBMTTQ, Thanh tra, TCKH, QLĐT, TN&MT, Ban QLDA ĐT-XD, Chi Cục Thi hành án thành phố, Chủ tịch UBND và cán bộ ĐC-XD phường IV, V và phường VII. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực họp thông qua thiết kế Trung tâm văn hóa thể thao phường V và đề án thành lập trung tâm thể dục thể thao. Mời TT. Thành ủy, HĐND, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng TC-KH, Nội vụ, VP. HĐND&UBND, Trung tâm VHTT-TT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP. HĐND&UBND thành phố. (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thiết kế)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh.
 
 THỨ SÁU: 22/4/2011
 
- 07 giờ 00: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự lễ “Tri ân và trưởng thành” của học sinh khối 12 năm học 2010-2011. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn.
- 07 giờ 30: Chủ tịch họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Tân Tiến. Mời TT. Thành ủy, HĐND, phòng Kinh tế, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực làm việc với các Ban QLDA về tình hình thủ tục đầu tư XDCB và quyết toán các công trình. Mời Ban QLDA ĐT-XD và QLĐT. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD và QLĐT chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời).
- 07 giờ 30: Ủy quyền Đ/c Phan Văn Mến - Trưởng phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Mời TT. HĐND Tòa án nhân dân thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực họp nghe thông qua giá, nhân công và xe máy các công trình XDCB trên địa bàn thành phố. Mời TT. HĐND, TC-KH, Kinh tế, QLĐT, Ban QLDA ĐT-XD, VP. HĐND&UBND. Điểm tại phòng họp số 2 VP.HĐND & UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD, Phó Chủ tịch Văn - Xã họp BCH Đảng ủy khối cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 VP. HĐND&UBND thành phố.

 

 

 Tải về

 

VP. HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn