Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 210
Lượt đã truy cập 4909582
Lịch làm việc
22/01/2021  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/01 - 22/01/2021) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

 

 

THỨ HAI: 18/01

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Ban CHQS thành phố, Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố; Bí thư Đảng ủy phường III, Phường IV. Điểm tại Nhà ăn Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng đón tiếp quân nhân xuất ngũ năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Mời Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp triển khai Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021. Mời thành viên theo Quyết định số 4805/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo về công tác chuyển đổi IPv6 đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Mời Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin cùng dự. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông (1,5 ngày).

THỨ BA: 19/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch họp thông qua Chương trình Cải cách hành chính, Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Mời lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách lĩnh vực CCHC, Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh các phòng: Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ tiếp tục dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo về công tác chuyển đổi IPv6 đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Mời Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin cùng dự. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông (cả ngày).

- 16 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ TƯ: 20/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua các Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố và đánh giá, xếp loại Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa phúc thẩm của Tòa phúc thẩm về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời Chánh Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng xét xử số 3, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn thành phố và Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Đài Truyền thanh thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Chi Cục Thuế - Khu vực 1 (Chi Cục Thuế - Khu vực 1 chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ họp thông qua Ấn phẩm Xuân Tân Sửu năm 2021.Mời thành viên theo Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 21/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mời Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố, Trưởng Phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách bầu cử thành phố; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Tài liệu lấy trên trang Web của Hội đồng bầu cử Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (w.w.w.quochoi.vn).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc với Hội Luật gia và Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Hậu Giang về tháo gỡ khó khăn vướng mắc của đơn vị. Mời lãnh đạo Hội Luật gia, Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, lãnh đạo Hội Luật gia, Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN thành phố. Đến 08 giờ 30’: họp bàn Kế hoạch tổ chức họp mặt Xuân cho đối tượng nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ; lãnh đạo UBND phường IV và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về sơ kết công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; thành viên UBND thành phố; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế - Khu vực 1, Chi cục Thống kê, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh thành phố, Ban QLDA ĐT- XD thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự Hội nghị Tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Đài PT- TH Hậu Giang.

THỨ SÁU: 22/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự khai mạc Hội nghị triển khai luật Đầu tư; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật đê điều. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND, các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Báo cáo viên pháp luật, Đài Truyền thanh, Hội Luật gia thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Tài chính - Kế toán, Đoàn Thanh niên, Cán bộ Khuyến nông, Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng và Nhà nước phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ đối thoại và họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III. Mời thành viên theo Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường III. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp trực tuyến triển khai công tác bầu cử tỉnh Hậu Giang. Mời Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, thành viên Ủy ban bầu cử theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố, Chuyên viên phụ trách bầu cử thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQVN các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kiểm sát năm 2021. Điểm tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân thành phố (bổ sung).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ đi công tác tỉnh Kiên Giang. Mời Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh theo Quyết định số 125-QĐ/TU ngày 25/11/2020; Chủ tịch UBND phường I, III, IV, V (thay thư mời). Điểm tập trung tại Trụ sở UBND thành phố.  (Theo lịch Thành ủy)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/01 - 22/01/2021) (Điều chỉnh lần 5)

    

Công bố Quyết định công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và danh sách tuyên truyền viên pháp luật phường, xã năm 2021

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 11 - 15/01/2021

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (Từ ngày 04/01 - 09/01/2021) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 03 - 08/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/12-18/12/2020) (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/12 - 18/12/2020) (Điều chỉnh)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020 (Điều chỉnh , bổ sung lần 1)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 07/12 đến ngày 11/12/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/11 - 27/11/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn