Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 42
Lượt đã truy cập 4867644
Lịch làm việc
07/01/2021  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (Từ ngày 04/01 - 09/01/2021) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 04/01

- 06 giờ 45’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính thành phố. Sau đó hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Ban Chi huy Quân sự thành phố, Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố; Bí thư Đảng ủy phường III, Phường IV. Điểm tại Nhà ăn Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Nội vụ, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo).

THỨ BA: 05/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh Chi nhánh thành phố Vị Thanh, Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND phường V và xã Hỏa Tiến. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố. Mời các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Thay Giấy mời).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đề xuất ý kiến gia hạn dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.  

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 06/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch nghe thông qua nội dung giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Đến 09 giờ 00’: họp xét thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường, xã năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp triển khai “Chương trình chiếu sáng thành phố thông minh ứng dụng công nghệ IoT” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Công thương.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự họp bàn tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm sách, ảnh nghệ thuật, ảnh thành tựu của Tỉnh và cuộc thi bình chọn Ấn phẩm Xuân Tân Sửu năm 2021. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác cấp cơ sở năm 2020. Mời thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết năm 2020 của Đảng bộ xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 07/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp xúc cử tri tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19 (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự tiếp xúc cử tri tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 19 (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Giám đốc Công an tỉnh, phòng PV01, PV05, PX01, PX03, PA01, PA03, PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08 Công an tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Ban CHQS thành phố, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, phòng Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an thành phố (Công an chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 ngành Kế hoạch và Đầu tư. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư (bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn trong việc thực hiện dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh và đường Nguyễn Huệ nối dài. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phường III, IV và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 08/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và những định hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021. Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 05/3/2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục thi hành án dân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai chương trình công tác quý I/2021; triển khai dự thảo Nghị quyết, Kế hoạch giao ước thi đua năm 2021 của Hội Nông dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (bổ sung). 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Mời Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo; hiệu Trưởng các trường trực thuộc. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

THỨ BẢY: 09/01

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ ra mắt và Tổng kết quá trình hoạt động Bio Fruit Coop. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn