Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 43
Lượt đã truy cập 4867643
Lịch làm việc
15/12/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/12 - 18/12/2020) (Điều chỉnh)
      
 

 

 

THỨ HAI: 14/12

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội ý cùng Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an, Ban Chi huy Quân sự thành phố, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hoá - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố; Bí thư Đảng ủy phường III, Phường IV. Điểm tại Nhà ăn Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự trao Quyết định về công tác cán bộ. Mời các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thành viên UBND thành phố, Trưởng phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố thông qua dự thảo Quyết định phân công công việc của Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân, Tấn, Lĩnh).

THỨ BA: 15/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Khai mạc lớp “Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020”. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh; UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (LĐVP: Đ/c Luân).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Hậu Giang năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Hội Nông dân thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (LĐVP: Đ/c Lĩnh).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ dự Đại đại biểu Khuyến học cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội điểm: Hội Khuyến học phường IV). Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Chi cục thuế - Khu vực 1 về tình hình  ngân sách cuối năm 2020. Điểm tại Chi cục thuế - Khu vực 1 (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo phương án quy hoạch Khu đô thị mới kết hợp công viên cây xanh Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh; khu đô thị mới Nam Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ Khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Công viên Chiến Thắng.

THỨ TƯ: 16/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.(cả ngày)(Điều chỉnh)(LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh (LĐVP: Đ/c Tấn).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua dự thảo Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết kiến nghị của Sở Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Bổ sung)

THỨ NĂM: 17/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tham dự kỳ họp thứ 15 (kỳ họp cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (cả ngày)(Điều chỉnh) (LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 18/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua phương án thiết kế các đập thời vụ cải tiến ngăn mặn xã Tân tiến, Hỏa Lựu và kè sinh thái (trồng cây Bần) trên địa bàn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Chi cục thủy lợi tỉnh Hậu Giang; Bí thư Thành ủy, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban QLDA ĐT-XD, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và xã Hỏa Lựu, Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đức Tài. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty). (LĐVP: Đ/c Lĩnh).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III, IV, V Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Tư pháp, phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ tỉnh Chi nhánh thành phố Vị Thanh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - Xây dựng phường: III, IV, V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời hộ dân). (LĐVP: Đ/c Tấn).(Điều chỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 công tác thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Tấn).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch  Lưu Văn Dủ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn phường III, IV và xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị thanh thuộc TTPTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Ban QLDA ĐT-XD thành phố; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách địa chính phường III, IV và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân)./.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn