Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 51
Lượt đã truy cập 4908411
Lịch làm việc
25/11/2020  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 23 - 27/11/2020(Điều chỉnh, bổ sung lần 3)
      
 

   

 

Thứ Hai, ngày 23/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 của Hội Nông dân thành phố. Điểm tại phòng họp Hội Nông dân thành phố. 

Thứ Ba, ngày 24/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ khảo sát vị trí xây dựng cổng chào trên địa bàn phường V. Mời: Thường trực UBND thành phố, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng: Tài chính – Kế hoạch, Văn hoá – Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng thành phố; Chủ tịch UBND phường V (thay thư mời). Điểm tập trung tại Trụ sở Thành uỷ.  

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Tập thể Thường trực UBND thành phố; Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).

Thứ Tư, ngày 25/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ làm việc định kỳ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và những định hướng trong thời gian tới. Mời: Thường trực UBND thành phố, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, tập thể lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).    

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ làm việc với Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, về công tác cán bộ. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với đồng chí Nhâm Hùng. Mời: Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Thành uỷ viên, phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành uỷ, phòng Văn hoá – Thông tin, Quản lý đô thị, Dân tộc thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

Thứ Năm, ngày 26/11/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ làm việc định kỳ với các Cơ quan Khối Nội chính, tư pháp thành phố, nghe báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và những định hướng trong thời gian tới. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; tập thể lãnh đạo các Cơ quan Khối Nội chính, tư pháp thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao Cơ quan Khối Nội chính, tư pháp thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).

- 9 giờ, Uỷ quyền đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, kiểm tra, đánh giá phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại phòng họp Liên đoàn Lao động thành phố. Điều chỉnh, bổ sung.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020; tổng kết Cuộc thi viết về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thị xã Vị Thanh giai đoạn 1954 – 2010. Mời: Thường trực HĐND, UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; Hội quần chúng thành phố; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy; lực lượng báo cáo viên thành phố; Thường trực Đảng ủy, cán bộ Tuyên giáo – Dân vận các phường, xã; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (Nhờ các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy mời giúp thành phần dự của đơn vị mình và thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan. Điều chỉnh, bổ sung.

- 14 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy Hậu Giang. Điều chỉnh, bổ sung.

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Họp báo tháng 11 năm 2020.

- Tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2020.

 

- Làm việc với đơn vị thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố.

 

Văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/01 - 22/01/2021) (Điều chỉnh lần 5)

    

Công bố Quyết định công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và danh sách tuyên truyền viên pháp luật phường, xã năm 2021

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 11 - 15/01/2021

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (Từ ngày 04/01 - 09/01/2021) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 03 - 08/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/12-18/12/2020) (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/12 - 18/12/2020) (Điều chỉnh)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020 (Điều chỉnh , bổ sung lần 1)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 07/12 đến ngày 11/12/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/11 - 27/11/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn