Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 42
Lượt đã truy cập 4807193
Lịch làm việc
12/11/2020  
Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2020 (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

Thứ Hai, ngày 09/11/2020

- 8 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Thành ủy. Điểm tại Văn phòng Thành ủy. 

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ dự nghe Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng thành phố báo cáo việc khắc phục sửa chữa khu hành chính thành phố. Mời: Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 15 giờ, Thường trực Thành ủy dự nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Nhà truyền thống Thành ủy. Mời: Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư – xây dựng thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 14 giờ, Uỷ quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động thành phố.

Thứ Ba, ngày 10/11/2020

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, kiểm tra công tác tuyên giáo và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020. Mời: Thường trực UBND thành phố, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (giao Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị gặp gỡ trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 12 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Mời: Thường trực UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Chánh Văn phòng Thành uỷ, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – Xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tập trung tại Trụ sở Thành uỷ. Bổ sung.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ Tư, ngày 11/11/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố tháng 11 năm 2020. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp Thông qua dự thảo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 9 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Báo Hậu Giang, về Kế hoạch tuyên truyền năm 2021. Mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành uỷ, Bưu điện, Đài Truyền thanh thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. 

- 13 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự trao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Bình. Mời: Thường trực UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoả Tiến. Điểm tại nhà Nguyễn Văn Bình, ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến. Bổ sung.

- 14 giờ, Thường trực Thành uỷ dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 (điểm chỉ đạo của tỉnh). Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

Thứ Năm, ngày 12/11/2020

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Lễ Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua công tác mặt trận, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Thủ trưởng các đoàn thể thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Chi cục thuế - Khu vực 1 (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Đại hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. Điểm tại Nhà văn hóa Khu vực 4, phường I.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Hậu Giang, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Mời: Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Thành viên Ban Chỉ  đạo và Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố theo Quyết định số 96-QĐ/TU, ngày 03/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Giao Ban Dân vận Thành ủy chuẩn bị nội dung). Bổ sung thành phần dự.    

Thứ Bảy, ngày 14/11/2020

- 8 giờ 30, Thường trực Thành uỷ tiếp Đoàn Ngân hàng Thế giới về rà soát tiến độ của dự án: “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Điều chỉnh,

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh Hậu Giang, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Đảng bộ thành phố.

- Dự họp mặt Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Họp báo tháng 11 năm 2020.

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn