Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 63
Lượt đã truy cập 4807279
Lịch làm việc
11/11/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 07/11 - 14/11/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 09/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh và Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế, về việc thuê đất chợ Hai Bà Trưng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 45’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh thăm gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Công an thành phố phòng Quản lý đô thị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường I, III, IV cùng đi. Điểm tập trung tại Sở Giao thông vận tải tỉnh (Công an chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn tỉnh công bố Quyết định khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố. Mời Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự nghe Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng thành phố báo cáo việc khắc phục sửa chữa khu hành chính thành phố. Mời: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. Đến 15 giờ 00’: dự nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Nhà truyền thống Thành ủy. Mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Mời thành viên theo Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND thành phố; lãnh đạo UBND phường I, V và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các cơ sở sản xuất). (LĐVP: Đ/c Lĩnh).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ BA: 10/11

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tham dự kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh Hậu Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Thường trực HĐND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, kiểm tra công tác tuyên giáo và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố. Điểm tại phòng xét xử số 3, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 12 giờ 30’: Chủ tịch cùng Bí thư Thành ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Mời Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố (thay thư mời). Điểm tập trung tại Trụ sở Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 15 giờ 00’: Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Mời Kế toán và Thủ quỹ Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị gặp gỡ trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo phòng: Người có công, phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra thuộc Sở; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Y tế; lãnh đạo Đảng ủy, UBND Ủy ban MTTQVN, Công an, Ban CHQS và Cán bộ phụ trách Thương binh - xã hội phường IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung). (Đ/c Tú - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 11/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Thông qua dự thảo xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch dự trao nhà Đại đoàn kết tại ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến Điểm tại nhà Nguyễn Văn Bình, ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 12/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp - PTNT, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, Chi cục thuế - Khu vực 1, Đài Truyền thanh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố, Ban Quản lý chợ; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân, Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua công tác mặt trận, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh (bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi các khoản phí, lãi vay, tình hình giải ngân nguồn vốn vay dự án: “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh (bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Viện Kiểm sát, Toàn án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Chi cục thuế - Khu vực 1 (thay thư mời).Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự phiên trù bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế; Lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Trung tâm PTQĐ tỉnh Chi nhánh thành phố Vị Thanh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính xây dựng phường III. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

THỨ SÁU: 13/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Đại hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự phiên chính thức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. Điểm tại Nhà văn hóa Khu vực 4, phường I. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua báo cáo khó khăn vướng mắc về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ dân tại dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và xin chủ trương giải quyết đối với hộ dân đường Nguyễn Huệ nối dài. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách địa chính phường IV. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh Hậu Giang, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lương - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp về xin chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư - Dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (giai đoạn 2). Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ tỉnh Chi nhánh thành phố Vị Thanh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

THỨ BẢY: 14/11

- 08 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn Ngân hàng Thế giới về rà soát tiến độ của dự án: “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ tỉnh Chi nhánh thành phố Vị Thanh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (bổ sung, Ban QLDA  chuẩn bị nội dung)./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn