Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 71
Lượt đã truy cập 4807241
Lịch làm việc
23/10/2020  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 26 – 30/10/2020
      
 

 

Thứ Hai, ngày 26/10/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí Thư Thường trực Thành uỷ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ xã Hoả Tiến. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Hoả Tiến; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hoả Tiến.

- 8 giờ, Uỷ quyền đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ dự họp Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, về thực hiện quy trình công tác cán bộ. Mời: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Thường trực Đảng uỷ Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.  

- 13 giờ 45, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ xã Hoả Lựu. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn Hoả Lựu; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND Hoả Lựu.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ xã Tân Tiến. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Tân Tiến; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 15 giờ 30, Uỷ quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá II/2020. Điểm tại phòng họp số 5 – Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

Thứ Ba, ngày 27/10/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ phường I. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ phường V. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường V; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ phường III. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường III; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ phường IV. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn phường IV; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

Thứ Tư, ngày 28/10/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ xã Vị Tân. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo địa bàn xã Vị Tân; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng, ban, ngành, Văn phòng HĐND và UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ đi công tác thành phố Ngã Bảy.

Thứ Năm, ngày 29/10/2020

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, về các chương trình chính sách vay vốn của người dân trên địa bàn thành phố. Mời: Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố; các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân; lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký giúp việc cho Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường VII, xã Tân Tiến, xã Hoả Tiến, xã Hoả Lựu (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến (Nhờ Đảng uỷ phường VII, xã Tân Tiến, xã Hoả Tiến, xã Hoả Lựu mời các hộ dân, mỗi đơn vị 20 hộ dân. Riêng đơn vị xã Tân Tiến mời 50 hộ dân).

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp báo tháng 10 năm 2020. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Uỷ viên UBKT Thành uỷ; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

Thứ Sáu, ngày 30/10/2020

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng Thành ủy (thay thơ mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.   

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2020 đối với Đảng bộ phường VII.

- Dự Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) trên địa bàn thành phố.

Văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn