Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 82
Lượt đã truy cập 4733403
Lịch làm việc
10/09/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 07/9 - 11/9/2020) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

 

 

THỨ HAI: 07/9

 

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp triển khai một số nội dung, chuẩn bị tiếp đoàn tỉnh kiểm tra chiến dịch năm 2020. Mời thành viên BCĐ theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 05/8/2020; Trưởng ban chỉ đạo và cán bộ phụ trách dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Trung tâm Y tế chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo). Đến 15 giờ 30’: họp Hội đồng xét duyệt: Dự án “Sản xuất khổ qua rừng theo hướng VietGAP cung cấp sản phẩm dược liệu chất lượng cao”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần theo Hội đồng).(LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất bổ sung năm 2020. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

THỨ BA: 08/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 08, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thành viên UBND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thống kê, Chi Cục thi hánh án dân sự, Chi cục Thuế - Khu vực 1, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Tài liệu Hội nghị lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).(LĐVP Đ/c: Luân, Tấn, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh khảo sát điểm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo năm 2020. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 09/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) trên địa bàn thành phố. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ; Trưởng phòng, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).(LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND phường IV, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường IV (LĐVP: Đ/c Luân).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Chương trình phát triển Thương mại - Dịch vụ và Du lịch thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2021 - 2025. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo phòng Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê; lãnh đạo UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với nhà đầu tư về xây dựng điện mặt trời. Mời lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Điện lực thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (bổ sung).

THỨ NĂM: 10/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 của Đảng bộ thành phố. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố (không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố); Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành (Theo lịch Thành ủy)(LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần năm 2020. Mời lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Thành viên Ban vận động theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Đài truyền thanh thành phố, Hội Chữ Thập đỏ; Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban vận động, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Hội chữ thập đỏ chuẩn bị nội dung và mời các cá nhân, tập thể được khen thưởng).(Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn phường I và xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính phường I và xã Hỏa Tiến. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

THỨ SÁU: 11/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Đại diện Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực Đảng ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức văn hóa - xã hội (phụ trách thương binh xã hội), hộ nghèo, cận nghèo phường VII, xã Hoả Lựu, xã Hoả Tiến, xã Tân Tiến (mỗi đơn vị 10 người. Riêng đơn vị xã Hỏa Lựu mời 100 hộ nghèo, cận nghèo). Điểm tại Hội trường UBND xã Hoả Lựu (Nhờ Đảng uỷ các phường, xã mời giúp thành phần và hộ nghèo, cận nghèo của đơn vị mình). (Theo lịch Thành ủy)(LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND và Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh gắn với họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi; lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi và Chủ nhiệm Câu lạc bộ phường III, IV, VII. Điểm tại Hội trường Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thông qua phương án cải tạo cây xanh, hoa kiểng và phương án trang trí đèn phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mời lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và thông tin. Đến 15 giờ 30’: họp thông qua phương án quy hoạch chi tiết Khu dân cư - Tái định cư Tỉnh ủy mở rộng giai đoạn 3. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang, Viễn thông Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và thông tin, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD, Điện lực thành phố thành phố; Chủ tịch UBND phường IV (bổ sung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thiết kế)(LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

THỨ BẢY: 12/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên)(Bổ sung)./.

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn