Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 80
Lượt đã truy cập 4733400
Lịch làm việc
27/08/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 24/8 - 28/8/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 4)
      
 

 

 THỨ HAI: 24/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triên quỹ đất tỉnh, Ban QLDA ĐT-XD thành phố. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố (phòng TC-KH chuẩn bị báo cáo thu chi Ngân sách mua sắm tài sản và bố trí vốn sự nghiệp, đề án báo cáo tiến độ giải ngân; TN&MT và Chi nhánh TPVT thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh báo cáo công tác GPMB và TĐC; Văn phòng báo cáo các kết luận tỉnh và thành phố và khó khăn của Văn phòng). (LĐVP: Đ/c Luân, Tấn, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).  (LĐVP: Đ/c Luân)

THỨ BA: 25/8

-- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 thánh đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2020. Mời lãnh đạo và Công chức, viên chức phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Việt - Chuyên viên)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp điều chỉnh các khu đất Công trình Giáo dục và công trình Công cộng tại Khu Tái đinh cư - Dân cư phường V để khai thác đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Xây dựng. (Bổ sung)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Ngọc Quí, ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu. Mời Ủy ban MTTQVN thành phố, Công ty Cổ phần tập đoàn địa ốc Cát Tường, Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Hỏa Lựu. Điểm tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Ngọc Quí, ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung và Giấy mời)(Bổ sung) (Đ/c Băng - Chuyên viên)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính. (Bổ sung)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

THỨ TƯ: 26/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Khai mạc tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2020. Mời Mời thành viên BCĐ theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức văn hóa - xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đến 08 giờ 00: dự họp về việc thực hiện kết luận số 3493/TB-VP.UBND ngày 07/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Bổ sung) (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Đội quản lý TTĐT cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại số 08, đường 57-CL, Khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí minh (cả ngày). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự. Mời Phó BCĐ Thi hành án dân sự thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn hỗ trợ đầu tư Hợp tác xã); Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nghe báo cáo danh mục thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.(Điều chỉnh) (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên)

THỨ NĂM: 27/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. Đến 10 giờ 00: Vận động hộ dân bị ảnh hưởng công trình đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (giai đoạn 2). Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND xã Hỏa Tiến, Bí thư và Trưởng ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến (UBND xã mời 02 hộ dân). Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Tiến.(Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung)(Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh về khiếu kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại số 08, đường 57-CL, Khu phố 3, phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí minh (cả ngày)(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc định kỳ với các ngành Khối nội chính (Thanh tra, phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Công an, Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố), nghe báo cáo tình hình hoạt động, những vướng mắc 7 tháng đầu năm 2020 và kiến nghị cần giải quyết các vụ việc, vụ án và những định hướng từ đây đến cuối năm 2020. Mời: Các đồng chí uỷ viên Ban Thượng vụ Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; tập thể lãnh đạo Thanh tra, phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Công an, Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân, Tấn)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Bổ sung)

THỨ SÁU: 28/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp báo tháng 8 năm 2020. Mời: Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Uỷ viên UBKT Thành uỷ, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng trao đổi làm việc liên quan đến đấu giá khoản nợ vay của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang và nhóm 28 khách hàng cá nhân. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)(Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của phòng Tài nguyên và Môi trường. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban QLDA ĐT-XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)(Điều chỉnh)(Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 29/8

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng trao đổi làm việc liên quan đến đấu giá khoản nợ vay của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang và nhóm 28 khách hàng cá nhân. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.(LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên)(Bổ sung)./.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn