Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 220
Lượt đã truy cập 4670883
Lịch làm việc
30/07/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/7 - 31/7/2020) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 27/7

- 06 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt Người có công với cách mạng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố.

- 09 giờ 00’: Chủ tịch họp thông qua Kế hoạch Thi hành án trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Thành ủy, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ Khai mạc Chương trình “Học kỳ Quân đội” năm 2019 - 2020. Điểm tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 28/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐT - XD thành phố, Chi nhánh thành phố thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại phòng Hội ý UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. Đến 16 giờ 00’: Dự công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Võ Minh Tâm, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ Vị Thanh (Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 29/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác tại Hà Nội. (Cả tuần)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Mời thành viên theo Quyết định 1769/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND phường IV, V và xã Hỏa Tiến; các Cở sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các cơ sở sản xuất).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Văn Sủng, Chủ tịch HĐND xã Vị Tân. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, phòng Nội vụ thành phố; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cát Tường về các hạng mục còn tồn đọng thuộc dự án Khu Dân cư và tái định cư phường III (giai đoạn 1&2), thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cát Tường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

THỨ NĂM: 30/7

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua diện tích san lấp cát thực tế của các Công ty tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi cục thuế Khu vực I, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QL Cụm CN - TTCN, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban QL Cụm CN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung). Đến 14 giờ 30: làm việc với Công ty TNHH UNIPAX đầu tư dự án may nón tại Cụm CN - TTCN thành phố về chính sách thuê, hỗ trợ đào tạo lao động và đánh giá DTM. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế Khu vực I, Ban QL Cụm CN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung có liên quan, Ban QL Cụm CN - TTCN mời Công ty).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Mời Thường trực HĐND thành phố, Công chức tham mưu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Phòng Tư pháp và chuyên viên phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 31/7

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ công nhận xã nông thôn mới Long Phú. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp trực tuyến với tỉnh về Phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND thành phố Vị Thanh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (bổ sung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở Khu hành chính UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố./.

Văn phòng HĐND và UBND
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/8 - 14/8/2020) (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/8 - 07/8/2020) (Điều chỉnh lần 4)

    

Tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/7 - 31/7/2020) (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 27 – 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/7 - 25/7/2020) (Điều chỉnh lần 4)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/7 - 17/7/2020) (Điều chỉnh lần 6)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/7 - 17/7/2020) (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn