Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 105
Lượt đã truy cập 4606300
Lịch làm việc
24/06/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 22/6

07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp nghe các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ biên tập Đại hội Đảng bộ thành phố báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Thành viên các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ Biên tập: Văn kiện, Tổ chức phục vụ và Tuyên truyền, Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII theo Quyết định số 2980-2981-2982-2983-QĐ/TU ngày 22/4/2020; Quyết định số 2853-QĐ/TU ngày 31/12/2020 và Quyết định số 2657-2658-QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’ Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phần đất thực hiện dự án “Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I. Điểm tại phòng họp số 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp góp ý nội dung Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành uỷ, Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 2853-QĐ/TU ngày 31/12/2020 và Quyết định số 2982-QĐ/TU ngày 22/4/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

THỨ BA: 23/6

07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố.  

07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai “Luật dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Văn phòng và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Đại biểu HĐND thành phố; Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo cáo viên pháp luật thành phố; Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Quân sự, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức VHXH, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức Đảng và Nhà nước các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và nhờ UBND các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 24/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ thông xe tuyến đường Mỹ Quý, phường VII. Điểm tại tuyến đường Mỹ Quý, khu vực 2, phường VII. Đến 10 giờ 30’: Tham gia ủng hộ Chương trình “Khát vọng sống”. Điểm tại gia đình Danh Khánh Linh khu vực 5, phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi thống nhất nội dung xin chủ trương UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án chỉnh trang đô thị phường III. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Hỏa Lựu.

14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng khảo sát thực tế công trình Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng). Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng đi. Điểm tại công trình Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng), phường IV.

THỨ NĂM: 25/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (bổ sung).

08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Sở Công Thương về phối hợp triển khai tổ chức Hội chợ Hàn Quốc - Hậu Giang trong khuôn khổ giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang năm 2020 gắn với Chương trình gặp gỡ Hàn Quốc - Hậu Giang”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Văn hóa và Thông tin. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến “Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020”. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. (Bổ sung)

13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố.

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (bổ sung).

THỨ SÁU: 26/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố.

THỨ BẢY: 27/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (cả ngày)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn