Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 102
Lượt đã truy cập 4606288
Lịch làm việc
18/06/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 15/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 06 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Y tế thành phố dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động Chiến dịch “Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 10, ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh Zika, bệnh tay chân miệng năm 2020. Mời lãnh đạo Trung tâm Y tế. Điểm tại Trung tâm văn hóa huyện Phụng Hiệp (Trung tâm y tế chuẩn bị nội dung, xe tham gia diễu hành và mời 20 đại biểu tham dự theo Giấy mời).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp triển khai Kế hoạch tổ chức hiến máu đợt 2 và “Hành trình đỏ” năm 2020. Mời lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Lãnh đạo Công an thành phố, Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội Chữ thập đỏ thành phố; lãnh đạo UBND và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Hội Chữ thập đỏ chuẩn bị nội dung và mời tỉnh). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho công dân. Điểm tại Trường cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Đến 08 giờ 30’: họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố. Mời thành viên Hội đồng theo quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng số 1 UBND thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua maket trang trí cổng chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Văn Bi, bà Tô Thị Hạnh và bà Hồ Thị Tuyền bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư phát triển đô thị Khu vực 2 và 3 phường V (giai đoạn 1), thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Tư pháp. (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

THỨ BA: 16/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Hội đồng đánh giá sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Chủ tịch UBND phường V, Cơ sở sản xuất Tân Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời cơ sơ sản xuất). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng Dũng dự họp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố nghe báo cáo tiến đô thi công và giải ngân dự án nâng cấp đô thị. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công, giám sát, tư vấn). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Phong - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 17/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ biên tập Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời thành viên các Tiểu ban, Tổ giúp việc, Tổ Biên tập: Văn kiện, Tổ chức phục vụ và Tuyên truyền, Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII theo Quyết định số 2980- 2981-2983- 2981-QĐ/TU ngày 22/4/2020; Quyết định số 2853-QĐ/TU ngày 31/12/2020 và Quyết định số 2657-2658-QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân, Lan).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ trao máy lọc nước cho phụ nữ trên địa bàn thành phố. Điểm tại hội trường UBND phường I (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ cận nghèo về các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa đã thực hiện. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã, đại diện các ngành, đoàn thể xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.(Phòng LĐ-TB&XH và UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung). (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 18/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ 12 (giữa năm 2020) HĐND thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Cả ngày). (LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo về trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 19/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 Công an thành phố. Điểm tại Hội trường Công an thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự họp Ban chỉ đạo Đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khai mạc “Hành trình đỏ” và đi bộ diễu hành cổ động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Công viên Xà No. Đến 08 giờ 00: dự ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng trên đất Hậu Giang” và Lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố nghe báo cáo tình hình thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố năm 2020. Mời lãnh đạo phòng y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Việt - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành xem xét đơn và giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường I, III. Mời lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường I. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn; Đ/c Loan - Chuyên viên).

THỨ BẢY: 20/6

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Lễ công bố xã Thạnh Xuân đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao. Mời Trưởng phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên)./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn