Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 125
Lượt đã truy cập 4606400
Lịch làm việc
02/06/2020  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)
      
 

 

Thứ hai, ngày 01/6/2020:

- Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ dự họp bàn giao nhiệm vụ cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 9 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ dự nghe Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang báo cáo về tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 1b. Mời: Đồng chí Chánh Văn phòng, Kế toán Văn phòng Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Thứ ba, ngày 02/6/2020:

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I/2020 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Điểm tại phòng họp số 5 - Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Hậu Giang, sơ kết công tác tháng 5 và triển khai chương trình công tác tháng 6 năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

Thứ tư, ngày 03/6/2020:

- 7 giờ, Thường trực Thành ủy dự chào cờ. Điểm tại sân Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ dự họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019 và triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. Bổ sung.

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành ủy họp trao đổi nội dung liên quan đến phản ánh của bà Huỳnh Thị Yến, khu vực 3, phường I. Mời: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Tòa án nhân dân thành phố, Thường trực UBND phường I, Chuyên viên phụ trách công tác Nội chính Văn phòng Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 11 giờ, đồng chí Bí thư Thành ủy dự buổi tiệc thân mật nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường V.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang. Bổ sung.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp đóng góp ý kiến Quy hoạch chi tiết Mở rộng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp thành phố (giai đoạn 3). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

Thứ năm, ngày 04/6/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị triển khai “Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”. Mời: Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 9 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy thông qua Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ thông qua Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ thành phố lần thứ V, năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động thành phố.

- 15 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành.  Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thứ sáu, ngày 05/6/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ họp nghe thông qua tiến độ biên soạn quyển “Tuyên giáo Hậu Giang – 90 năm hình thành và phát triển”. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 8 giờ, Thường trực Thành ủy họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự họp thông qua nội dung video clip, sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời: Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành uỷ, lãnh đạo phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Đài Truyền thanh thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Đài Truyền thanh thành phố chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 30, Thường trực Thành ủy họp thông qua chương trình nội dung tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước Hội Nông dân thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, phòng Kinh tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Trung tâm Văn hoá – Thể thao và tập thể lãnh đạo Hội Nông dân thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Hội Nông dân thành phố chuẩn bị nội dung). Bổ sung thêm thành phần.

- 16 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy họp Hội đồng xét Thi đua - Khen thưởng Thành uỷ. Mời: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành uỷ theo Quyết định số 2255-QĐ/TU ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ. Điều chỉnh, bổ sung.

 

 

 

văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn