Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 223
Lượt đã truy cập 4670903
Lịch làm việc
20/05/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)
      
 

THỨ HAI: 18/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Mời Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã (thay thư mời). Đến 15 giờ 30’: dự mitting Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi về xúc tiến thương mại đầu tư tại tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Băng - Chuyên viên).

THỨ BA: 19/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước  năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lương - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua nội dung Chương trình Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV- năm 2020. Mời lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Lương - Chuyên viên).

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức trưng bày sản phẩm tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Vị Thanh lần thứ IV- năm 2020. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Băng - Chuyên viên). (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 20/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp Đoàn làm việc Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát đường Lê Quý Đôn nối dài. Mời Thường trực HĐND thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tập trung tại Trụ sở UBND thành phố. Đến 08 giờ 30: Đoàn khảo sát xong làm việc tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo “Hậu Giang mở mang đô thị”. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp bàn về chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường I và phường V. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra, phòng TNMT chuẩn bị nội dung; UBND phường I mời hộ dân). (LĐVP: Đ/c Tấn).

THỨ NĂM: 21/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua thiết kế các dự án trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND phường III, IV và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Đ/c Băng - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Tòa về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời Chánh Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 - Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, số 08 đường 69, phường Cát Lái, Quận 2 (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Phong - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự họp nghe Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo kết quả rà soát. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (LĐVP: Đ/c Tấn).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 22/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh; lãnh đạo UBND, Công chức VHXH (phụ trách TBXH) các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (LĐVP Đ/c Lĩnh; Đ/c Tú - Chuyên viên).  

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng khám sức khỏe cán bộ định kỳ lần 1 năm 2020. Điểm tại Khoa chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đóng góp tổng mặt bằng dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 1, phường III. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Viễn Thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung).(phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Đ/c Phong - Chuyên viên).

THỨ BẢY: 23/5

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trực tuyến kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh (Bổ sung)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/8 - 14/8/2020) (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/8 - 07/8/2020) (Điều chỉnh lần 4)

    

Tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/7 - 31/7/2020) (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 27 – 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/7 - 25/7/2020) (Điều chỉnh lần 4)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/7 - 17/7/2020) (Điều chỉnh lần 6)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 13/7 đến ngày 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/7 - 17/7/2020) (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn