Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 66
Lượt đã truy cập 4733336
Lịch làm việc
23/04/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/4 - 24/4/2020) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

 

 

THỨ HAI: 20/4

- 08 giờ 00’: Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình hồ sơ xây dựng Nhà truyền thống thành phố. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng dự triển khai nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của chính phủ. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung). (Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo tình hình vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Mời Thủ trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (các đơn vị họp chuẩn bị nội dung giải trình). (LĐVP: Đ/c Luân; Băng - Chuyên viên).

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với ông Nguyễn Đình Thanh cư trú khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. (LĐVP: Đ/c Tấn).

THỨ BA: 21/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kết quả kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2020. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Tú - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xem xét tham mưu UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc - Rạch Giá - Bạc Liêu. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giao thông Vận tải.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần gạo Vì Dân về hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN, Chi nhánh thành phố thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Ban Quản lý Cụm CN - TTCN chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Băng - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Tấn).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi Cục thống kê, Ban Quản lý Cụm CN -TTCN; UBND các phường, xã trừ xã Vị Tân và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân; Băng - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 23/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp trực tuyến với tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Mời Bí thư Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ngành: Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân; Tú - Chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo di dời lưới điện và đường dây mạng viễn thông thuộc công trình: 6 trục đường nội ô thành phố. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD, Điện lực thành phố; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời các nhà mạng Viễn Thông). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Phong - Chuyên viên).

THỨ SÁU: 24/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án chính quyền điện tử. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Luân; Lương - Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các phường, xã.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch làm việc với Cục Thống kê tỉnh về định hướng phát triển kinh tế thành phố 5 năm 2021 - 2025. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Luân; Đ/c Thúy Việt - Chuyên viên). (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Hoa Phượng họp trực tuyến với tỉnh về việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh phụ trách địa bàn thành phố Vị Thanh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Lĩnh; Tú - Chuyên viên). (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về điều chỉnh quy mô lập quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu đô thị mới sinh thái thuộc phường V, thành phố Vị Thanh và xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn