Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 103
Lượt đã truy cập 4606240
Lịch làm việc
02/03/2020  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 02 – 06/3/2020 (Điều chỉnh lần 1)
      
 

 

Thứ hai, ngày 02/3/2020:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự chào cờ. Điểm tại sân Trung tâm hành chính thành phố.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ tiếp và làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hậu Giang. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng Hội ý Bí thư Thành uỷ.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Toà án nhân dân thành phố, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Toà án nhân dân thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Chi cuc Thi hành án dân sự thành phố, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 8 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Hợp Tác xã – Thuỷ bộ thành phố, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Bí thư Chi bộ Hợp tác xã – Thuỷ bộ thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Trường THPT Chuyên Vị Thanh, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Chuyên Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 9 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Trường THPT Vị Thanh, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 10 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Chi bộ Trường THPT Chiêm Thành Tấn, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31/12/2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ đi công tác tỉnh Kiên Giang.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 03/3/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Điều chỉnh.

- 7 giờ 30, Uỷ quyền đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang về khảo sát việc triển khai thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2020. Mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động thành phố; Trưởng Khối Dân vận các phường, xã (Riêng xã Tân Tiến mời: Trưởng, phó Khối Dân vận và thành viên Khối Dân vận xã). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Ban Dân vận Thành uỷ chuẩn bị nội dung và thay thư mời). Điều chỉnh.

- 8 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ cùng Đoàn công tác Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương tham cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm y tế thành phố. Mời: Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng đi. Điểm tại Trung tâm y tế thành phố (Trung tâm y tế thành phố chuẩn bị nội dung tiếp đoàn). Bổ sung.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp thông qua Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp Đảng uỷ Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự bàn giao chức danh Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Mời: Thường trực UBND, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.Bổ sung.

Thứ tư, ngày 04/3/2020:

- Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp nghe báo cáo tiến độ thưc hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, giai đoạn 2 (đoạn từ Kênh Lầu đến đường Phạm Hùng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp thông qua quy hoạch dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (chợ Hai Bà Trưng). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

Thứ năm, ngày 05/3/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của cụm thi đua các huyện thị xã, thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

Thứ sáu, ngày 06/3/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Tiểu ban Văn kiện góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp báo tháng 02 năm 2020. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

văn phòng Thành ủy Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn