Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 110
Lượt đã truy cập 4606327
Lịch làm việc
26/02/2020  
Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)
      
 

 Thứ hai, ngày 24/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 8 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Hoả Tiến, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hoả Tiến (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

 - 8 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Hoả Lựu, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hoả Lựu (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 9 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Vị Tân, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Vị Tân (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ Quân sự thành phố, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 14 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ Công an thành phố, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 15 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường IV, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Mời: Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ phường IV (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

Thứ ba, ngày 25/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ (điểm của tỉnh). Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường III (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Huyện uỷ Vị Thuỷ (ghi chú: Đại biểu mặc trang phục lễ hội).

Thứ tư, ngày 26/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua Văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường III. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ phường III (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 15 giờ, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự triển khai Quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn BB114, công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 27/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 201, 202 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, đại diện Thường trực Đảng uỷ xã Hoả Tiến, xã Hoả Lựu (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 8 giờ, Uỷ quyền Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ dự Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại khu vực 4, phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Đ/c Bí thư Thành uỷ đi công tác xã Hoả Lựu.

Thứ sáu, ngày 28/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự công bố Quyết định về tổ chức, cán bộ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Hoả Lựu, xã Hoả Tiến. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hoả Lựu, xã Hoả Tiến (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 8 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ xã Tân Tiến, phường I. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tân Tiến, phường I (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 8 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ phường IV, phường V. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ phường IV, phường V (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 9 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ phường VII, xã Vị Tân. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ phường VII, xã Vị Tân (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an, Quân sự thành phố. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 14 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể, Chính quyền thành phố. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan Đảng, Chính quyền thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 14 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Chi bộ Trường THPT Vị Thanh, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Vị Thanh, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 15 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Hợp Tác xã – Thuỷ bộ thành phố. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ và tập thể Chi uỷ (Bí thư, phó bí thư chi bộ nơi không có chi uỷ) Chi bộ Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Hợp Tác xã – Thuỷ bộ thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ (thay thư mời).

- 16 giờ, Đ/c Bí thư Thành uỷ họp trao đổi với soạn giả Nhâm Hùng, về quyển “Vị Thanh hình thành và phát triển”. Mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng hội ý Bí thư Thành uỷ. 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn