Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 102
Lượt đã truy cập 4606283
Lịch làm việc
27/02/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 24/02 - 29/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 24/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện Quân nhân dự bị và gọi đào tạo, huấn luyện sĩ quan dự bị năm 2020. Điểm tại Ban CHQS thành phố. (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hỏa Tiến cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh. (LĐVP: Đ/c Tấn, Loan - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Mời Bí thư Thành ủy, thành viên BCĐ theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND thành phố Vị Thanh; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Luân, Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp kiểm tra, rà soát các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị khảo sát để khắc phục bất cập tại nút giao giữa QL61C với QL61, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại nút giao giữa QL61C với QL61, xã Tân Tiến.

THỨ BA: 25/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 do Bộ Y tế tổ chức. Mời lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Đài Truyền thanh, phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ, Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Y tế phụ trách y tế dự phòng. Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel Chi nhánh Hậu Giang (Trung tâm Y tế mời Trưởng Trạm Y tế và PKĐKKV). (Đ/c Tú - Chuyên viên).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp triển khai dự án xây dựng mô hình sinh kế tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở NN - PTNT tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Ban lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nghe báo cáo tình hình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố. (LĐVP: Đ/c Lĩnh, Tú - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Đến 13 giờ 30’: họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường I. Mời Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Công an, Thanh tra, Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Đội Quản lý trật tự đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường I. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (LĐVP: Đ/c Tấn, Dũng - Chuyên viên).

THỨ TƯ: 26/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua Văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường III. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố lần thứ IV, giai đoạn 2015 - 2020. Mời lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân, Lương - Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn công tác liên ngành tỉnh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường III, V. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Tấn).

THỨ NĂM: 27/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 201, 202 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, đại diện Thường trực Đảng uỷ xã Hoả Tiến, xã Hoả Lựu (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Luân).

- 08 giờ 00’ Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố dự Lễ ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại khu vực 4, phường VII. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội người cao tuổi tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh thành phố, Hội người cao tuổi thành phố; lãnh đạo UBND và Hội người cao tuổi các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Tú - Chuyên viên).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc về dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư xã Vị Tân - phường IV, do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đàu tư.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Mời tất cả Công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thống nhất ranh thực hiện việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của 3 dự án: dự án Khu nhà ở đô thị mới khu vực 2, phường V, dự dán Khu đô thị mới 1, phường V và dự án Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ SÁU: 28/02

 

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Đảng bộ các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ (Theo lịch thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Liên Minh xin điều chỉnh quy hoạch hệ thống chiếu sáng dự án: Khu thương mại và dân cư Vị Tân 34,5ha. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, sở Công Thương, Công ty Điện lực Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty). (LĐVP: Đ/c Lĩnh, Phong - Chuyên viên).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua nhân sự Đại hội Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết và tình hình thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh (chợ Hai Bà Trưng). Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Bổ sung).

THỨ BẢY: 29/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Phát triển dự án THD Việt Nam và các đối tác đầu tư. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn