Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 122
Lượt đã truy cập 4606404
Lịch làm việc
20/02/2020  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 17 - 21/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)
      
 

 

Thứ hai, ngày 17/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; nhóm Báo cáo viên thường trực thành phố; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã (trừ các đồng chí đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc); 50% đảng viên thuộc Đảng uỷ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền, Công an, Quân sự, Chi bộ Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự, Hợp tác xã - Thủy bộ thành phố, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (Ban Tuyên giáo Thành uỷ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Uỷ quyền đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ dự Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời: 50% đảng viên còn lại thuộc Đảng uỷ Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền, Công an, Quân sự, Chi bộ Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự, Hợp tác xã - Thủy bộ thành phố, Trường THPT Chuyên Vị Thanh, Trường THPT Vị Thanh, Trường THPT Chiêm Thành Tấn (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (Ban Tuyên giáo Thành uỷ chuẩn bị nội dung).

Thứ ba, ngày 18/02/2020:

- Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với đoàn Giám sát Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang, giám sát Đảng uỷ xã Hoả Lựu. Đến 9 giờ, làm việc với Đảng uỷ xã Hoả Tiến. Mời: Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã Hoả Lựu và xã Hoả Tiến (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 201, 202 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang. Mời: Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, đồng chí Chánh Văn phòng Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, Phân công các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện (Đ/c Đặng Trí Thức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đ/c Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đ/c Võ Thái Hồng, Trưởng Công an thành phố; đ/c Huỳnh Văn Thống, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ; đ/c Huỳnh Văn Hưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đ/c Lưu Văn Dủ, Chánh Văn phòng Thành uỷ; đ/c Trần Minh Luân, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; đ/c Mã Thanh Lạc, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thành phố; đ/c Phạm Ngọc Chúc, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố) làm việc với Đảng uỷ Phường III, về công tác chuẩn bị Đại hội. Điểm tại Đảng uỷ phường III.

Thứ tư, ngày 19/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ công bố Quyết định của UBND tỉnh, về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang. Bổ sung.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/W của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. Mời:  Đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 20/02/2020:

- Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố. Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố (theo Quyết định số 2548-QĐ/TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ); đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường III (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Ban Dân vận Thành uỷ chuẩn bị nội dung).

Thứ sáu, ngày 21/02/2020:

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp Hội đồng xét nâng lương Khối Đảng - Đoàn thể thành phố. Mời: Thành viên Hội đồng xét nâng lương Khối Đảng - Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (giao Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). Bổ sung.

- 8 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 02 năm 2020. Mời: Nhóm Thường trực báo cáo viên thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang. Bổ sung.

- 8 giờ, Phân công các Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh làm việc với Đảng uỷ phường V, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Điểm tại Đảng uỷ phường V. Bổ sung.

 

- 14 giờ, Phân công các Thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quyết định số 2850-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành uỷ Vị Thanh làm việc với Đảng uỷ phường VII, về công tác chuẩn bị Đại hội (thông qua nhân sự, văn kiện đại hội). Điểm tại Đảng uỷ phường VII. Bổ sung.

 

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn