Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 108
Lượt đã truy cập 4606315
Lịch làm việc
12/02/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/02 - 15/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 10/02

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Mời thành viên theo Quyết định 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh, đ/c Tú Chuyên viên).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn dự họp lệ Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Mời tất cả Công chức Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát dự án xây dựng 06 trục đường nội ô thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố, Chủ tịch UBND phường I. Điểm tập trung tại UBND phường I (Đ/c Phong Chuyên viên).

- 15 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch dự họp lệ chi bộ Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Mời tất cả Đảng viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. 

THỨ BA: 11/02

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Học kỳ I năm học 2019 - 2020, tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2019 và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra. Mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban Giám hiệu các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Phòng GD&ĐT mời các Trường và tập thể, cá nhân được khen thưởng). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; đ/c Tú Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Bí thư Thành ủy đi kiểm tra công tác tuyển quân năm 2020 ở các phường, xã (Theo Lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thuế năm 2020. Mời lãnh đạo Cục thuế, lãnh đạo các phòng thuộc Cục thuế tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Công an, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Ban Quản lý chợ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, Đài truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Chi Cục thuế khu vực I (Chi Cục thuế chuẩn bị nội dung và mời tỉnh). (LĐVP: Đ/c Lĩnh; đ/c Băng Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố năm 2019, đầu năm 2020 và những trường hợp còn tồn đọng trước đây chưa xử lý dứt điểm. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Đội Quản lý trật tự đô thị chuẩn bị nội dung).  (LĐVP: Đ/c Lĩnh; đ/c Phong Chuyên viên).

THỨ TƯ: 12/02

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, về thực hiện quy trình công tác cán bộ. Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (thay thư mời). Sau đó, Họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo Lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Lĩnh).

- 08 giờ 00’: Lãnh đạo UBND thành phố ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn dự Tổng duyệt chương trình Lễ giao, nhận quân. Điểm tại Khu văn hóa Hồ Sen (Theo Lịch Thành ủy). (LĐVP: Đ/c Tấn, đ/c Loan Chuyên viên).

THỨ NĂM: 13/02

- 05 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch dự Lễ giao quân năm 2020. Mời thành viên Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo công tác tuyển quân thành phố Vị Thanh, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Ban quân lực - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN, thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố, lãnh đạo ban ngành đoàn thể thành phố; Đảng ủy, UBND, Công an, Ban CHQS phường, xã. Điểm tại Khu văn hoá Hồ Sen, phường I. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời cấp tỉnh). (LĐVP: Đ/c Luân, đ/c Tấn; đ/c Loan Chuyên viên)

- 05 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng giao quân năm 2020. Điểm tại xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Thành phần theo Thông báo số 228/TB-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố). (02 ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố, nghe báo cáo tình hình bàn giao trụ sở hành chính mới. Mời lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân; đ/c Phong Chuyên viên).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 14/02

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố bất thường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 09 giờ 00’: Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Đoàn công tác liên ngành tỉnh về xin chủ trương bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án chỉnh trang đô thị phường III, thành phố Vị thanh. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự sinh hoạt câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể và phường, xã thành phố. Điểm tại phòng họp Liên đoàn Lao động thành phố (Bổ sung).

THỨ BẢY: 15/02

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn dự Cà phê doanh nhân. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Tuấn dự góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn