Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 44
Lượt đã truy cập 4447499
Lịch làm việc
06/02/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/02 - 08/02/2020) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

THỨ HAI: 03/02

07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính thành phố.

- 07 giờ 30Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

14 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt và họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy) (LĐVP:Đ/c Luân)

THỨ BA: 04/02

- 07 giờ 30’: Thường trực UBND thành phố ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thành phố dự đối chiếu kết quả bộ chỉ số cải cách hành chính. Mời Trưởng phòng Nội vụ và Chuyên viên phụ trách CCHC cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ. (LĐVP:Đ/c Luân, đ/c Lương Chuyên viên).

08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo các chỉ tiêu thi đua của ngành. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ trưởng các đơn vị: phòng Y tế, Chi cục thống kê, Chi cục Dân số - KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung). (Bổ sung). (LĐVP: Đ/c Lĩnh, đ/c Tú chuyên viên).

07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ bàn giao nhà tình thương cho hội viên người mù khu vực 6, phường III. Tập trung tại UBND phường III. (Đ/c Tú Chuyên viên)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai kế hoạch Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2020. Mời thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo công tác tuyển quân thành phố Vị Thanh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Ban Quân lực - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực thành ủy, thành viên Hội đồng NVQS thành phố, lãnh đạo: phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế, Trung tâm VH - TT, Đài truyền thanh, Điện lực thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố.(Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời thành phần cấp tỉnh)(LĐVP:Đ/c Tấn, đ/c Loan Chuyên viên)

13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ TƯ: 05/02

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt, thực hiện 5 bước quy trình về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy). (LĐVP:Đ/c Luân).

- 07 giờ 30’: Thường trực UBND thành phố ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh. Mời Trưởng Công an, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thông qua Đề án Chính quyền điện tử tỉnh. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (LĐVP:Đ/c Luân, đ/c Lương Chuyên viên)

13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tổng kết phong trào thi đua hoạt động HĐND năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (LĐVP: Đ/c Lĩnh, đ/c Việt Chuyên viên).

THỨ NĂM: 06/02

07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo trình tự, thủ tục, tiến độ chuẩn bị các công trình đầu tư công năm 2020 (chi tiết từng công trình), các công trình phát sinh và Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban Quản lý dự án ĐT - XD chuẩn bị nội dung). (LĐVP:Đ/c Luân, đ/c Phong Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Tổ phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh. Mời lãnh đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban CHQS thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại Trung tâm Sở chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Chi cục thuế khu vực I, Chi cục Thống kê thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang) (LĐVP:Đ/c Lĩnh, đ/c Việt Chuyên viên).     

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát cơ sở pháp lý việc gia hạn tiến độ, điều kiện chuyển nhượng lô nền tại dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch - Đầu tư.

THỨ SÁU: 07/02

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Mời Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).(LĐVP: Đ/c Luân, đ/c Lương Chuyên viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Bí thư Đảng ủy các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị nội dung) (LĐVP:Đ/c Lĩnh, đ/c Băng Chuyên viên).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng  họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, UBMTTQVN, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Chi cục thuế khu vực I, Chi cục Thống kê thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (LĐVP: Đ/c Luân, Lĩnh; đ/c Việt chuyên viên).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Giày da Đồng Nai về tìm hiểu vị trí đầu tư trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng Hội ý UBND thành phố (Bổ sung). (Đ/c Phong chuyên viên)./.

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý phế liệu thu hồi đã phá dỡ trước đây đối với cầu Kênh Cái Nhúc nhỏ và Nhà lồng khung sắt Chợ Hạu Bà Trưng (cũ), thành phố Vị Thanh

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Quy định mới về công tác văn thư áp dụng từ ngày 05/3/2020

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 02 – 06/3/2020 (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 24/02 - 29/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Trụ sở Khu hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 17 - 21/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/02 - 15/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn