Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 55
Lượt đã truy cập 4447459
Lịch làm việc
09/01/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 06/01 - 12/01/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 06/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ, kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019. Điểm tại phòng họp số 01Thành ủy (Cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ BA: 07/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai Kế hoạch tổ chức chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” năm 2020. Mời lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố, Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa thể thao, Hội Chữ Thập đỏ thành phố; Trưởng Ban vận động hiến máu, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Hội Chữ Thập đỏ thành phố chuẩn bị nội dung và mời tỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với Ban lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD thành phố về tiến độ giải ngân vốn XDCB trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch và báo cáo họp mặt doanh nghiệp mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chi cục Thuế khu vực 1, Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa  - Thể thao, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 08/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Công ty Điện lực tỉnh đến chúc Tết Canh Tý 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn ủy quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra đánh giá và công nhận Trường Mầm non Hương Sen đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại Trường Mầm non Hương Sen, xã Hỏa Lựu (phòng GD&ĐT chuẩn bin nội dung và mời thành phần liên quan).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp Sở tại tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời thành phần theo Thư mời 04/TM-TĐB ngày 30/12/2019 của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

THỨ NĂM: 09/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch đi công tác Hà Nội (Đến hết tuần).

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động chiến vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” - năm 2020. Điểm tại VinCom Hậu Giang. Đến 07 giờ 00’: Tiếp Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn chiến sĩ mới cho lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố (Bổ sung). (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tiến độ Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (giai đoạn 2) trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng đi. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh đi chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Đoàn 2). Mời lãnh đạo phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Người mù thành phố; lãnh đạo UBND, Công chức phụ trách Thương binh - Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Người cao tuổi phường V và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phường V và sau đó đi xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Đảng ủy phiên họp cuối năm 2019. Mời Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, các Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bí thư Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Công an thành phố; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Quân sự phường, xã. Điểm tại phòng Đảng ủy Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời tỉnh)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2019 của Thành đoàn Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

THỨ SÁU: 10/01

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới khu vực 1, phường V. Mời lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin thành phố; Chủ tịch UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tổng kết công tác QS, QPĐP năm 2019 và triển khai phương hướng năm 2020. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng Phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; lãnh đạo phòng Nội vụ, Công an thành phố, lãnh đạo: Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 02 Ban CHQS Tự vệ cơ quan; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời tỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp chuẩn bị tổ chức “Hội chợ Xuân Hậu Giang năm 2020”. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh thăm và tặng quà Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Vị Thanh, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ (Châu Thành A), Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Điểm tập trung tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh (Bổ sung).

THỨ BẢY: 11/01

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mời thành viên BCĐ An toàn thực phẩm thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ATTP cấp xã và công chức trực tiếp theo dõi công tác an toàn thực phẩm các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt Ban liên lạc đồng hương thành phố Cần Thơ - Tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng dự. Điểm tại Nhà Bảo tàng Phụ Nữ nam Bộ, 202 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

CHỦ NHẬT: 12/01

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp mặt đồng hương Long Mỹ. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ./.

 

 

Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý phế liệu thu hồi đã phá dỡ trước đây đối với cầu Kênh Cái Nhúc nhỏ và Nhà lồng khung sắt Chợ Hạu Bà Trưng (cũ), thành phố Vị Thanh

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Quy định mới về công tác văn thư áp dụng từ ngày 05/3/2020

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 02 – 06/3/2020 (Điều chỉnh lần 1)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 24/02 - 29/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Trụ sở Khu hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 17 - 21/02/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/02 - 15/02/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn