Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 51
Lượt đã truy cập 4531451
Lịch làm việc
02/01/2020  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 30/12/2019 - 05/01/2020) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 30/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo phòng ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang)(Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2019 triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua phương án sửa chữa các đập thời vụ ngăn mặn, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Trạm Thủy lợi; Lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu, Tân Tiến; Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế xây dựng Đức Tài. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.(Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

THỨ BA: 31/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, lãnh đạo phòng ban ngành thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn kiểm tra công tác PCGD, XMC năm 2019 của tỉnh Hậu Giang. Mời Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC thành phố theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 17 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 20 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự chương trình nghệ thuật “Chào 2020”. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình. (Theo Thông báo 3329/TB-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

THỨ TƯ: 01/01

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn trực cùng Công chức Văn phòng HĐND&UBND thành phố trực Tết Dương lịch (Cả ngày)

THỨ NĂM: 02/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính thành phố.

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự, địa phương năm 2019. Mời Chỉ huy trưởng, Chính trị viên BCH Quân sự thành phố, lãnh đạo Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố,đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, lãnh đạo phòng ban ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố,báo cáo viên pháp luật thành phố; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Công an; Công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - kế toán; Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt truyền thống cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Hỏa Lựu.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự bàn giao công trình đường 19 tháng 8 cho đơn vị quản lý khai thác sử dụng. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự. Điểm tại vị trí xây dựng công trình đường 19 tháng 8.

THỨ SÁU: 03/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố. Mời thành viên Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo công tác tuyển quân thành phố Vị Thanh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Ban Quân lực  - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Hội đồng NVQS thành phố theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Bệnh viên Đa khoa, Trung tâm VHTT, Đài Truyền thanh thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, xã. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về đề xuất đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Tấn Đạt 6 của Công ty TNHH Tấn Đạt. Mời lãnh đao phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung; UBND phường IV mời hộ dân).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 và tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp hộ dân và họp Đoàn công tác liên ngành. Mời lãnh đạo Tòa an nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường III, IV, V. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố (Thanh tra và Đội Quản lý TTĐT chuẩn bị nội dung) (Bổ sung).

THỨ BẢY: 04/01

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội thao mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020, Chào mừng thành phố Vị Thanh được công nhận đô thị loại II. Điểm tại Khu thể thao Công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh.

CHỦ NHẬT: 05/01

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ Phát động toàn dân ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường thực hiện “ngày Chủ nhật xanh”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành phần theo Giấy mời số 2097/GM-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố. Điểm tại Đầu chợ Vị Thanh, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh (Bổ sung)./.

 

 

Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn