Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 42
Lượt đã truy cập 4531410
Lịch làm việc
26/12/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/12 - 29/12/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

THỨ HAI: 23/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch cùng Đoàn Tỉnh uỷ Hậu Giang thăm và chúc Lễ Giáng sinh năm 2019. Điểm tại Nhà thờ Vị Thanh, phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Mời lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Hội thánh Tin Lành, phường IV. Điểm tại Hội thánh Tin Lành.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Công an và Hội Luật gia thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và PTNT. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA: 24/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc với UBND tỉnh về việc chuẩn bị Lễ công bố thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy, lãnh đạo phòng: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (phòng QLĐT phối hợp phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban tổ chức Hội Báo Xuân, Triển lãm sách, ảnh nghệ thuật, ảnh thành tựu của tỉnh và Cuộc thi bình chọn Ấn phẩm Xuân Canh Tý năm 2020. Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp trao đổi giới thiệu một số thông tin về thành phố Vị Thanh và hướng dẫn tiếp các đơn vị bạn đến dự lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thành phố Vị Thanh là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời: Các đồng chí Ủy Viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công tiếp các đoàn; lực lượng giáo viên theo danh sách của phòng giáo dục và đào tạo; lực lượng đoàn thanh niên theo danh sách của Thành đoàn Vị Thanh (nhờ phòng Giáo dục và đào tạo, Thành đoàn mời lực lượng do mình phụ trách). (Theo lịch Thành ủy). (Thành phần theo Kế hoạch của Tiểu ban Lễ tân, Khánh tiết đã gửi gmail cho các đơn vị). Đến 15 giờ 00’: họp nghe các Tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên theo Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (các Tiểu ban chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 25/12

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Mời lãnh đạo cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoả Lựu. Điểm tại phòng họp Đảng uỷ xã Hoả Lựu.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh uỷ Hậu Giang, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời: Thường trực HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành uỷ, Thủ trưởng phòng: Nội vụ, Y tế, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND, Công an, Quân sự, Đài Truyền thanh, Điện lực thành phố, Chi nhánh cấp nước Vị Thanh, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao UBND thành phố chuẩn bị nội dung và tài liệu báo cáo). .(Theo lịch Thành ủy).

- 15 giờ 00’: Chủ tịch dự nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn thuận ích Hậu Giang và báo cáo khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án nhà máy điện rác Hậu Giang của Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 26/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết công tác năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020 và sơ, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị BCH lần thứ VIII, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 2 Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra công tác tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng kiểm tra công tác tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

THỨ SÁU: 27/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác tổ chức Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- 18 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Tổng duyệt Chương trình Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban Tổ chức, thành viên Tiểu ban nội dung và tuyên truyền theo Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố Vị Thanh; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (UBND xã mời các tập thể được khen thưởng cấp tỉnh và phát biểu). (Bổ sung).

THỨ BẢY: 28/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp đón các đoàn khách mời đến dự Lễ và dùng cơm trưa theo Kế hoạch.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Bổ sung).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ bàn giao nhà tình đồng đội năm 2019. Điểm tại nhà đồng chí Lý Thành, ấp 4, xã Vị Tân (Bổ sung).

- 17 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự tiệc chiêu đãi tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố (không phải Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố); Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã, các đồng chí được phân công phụ trách tiếp các đoàn khách đến dự Lễ.

- 19 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

CHỦ NHẬT: 29/12

- 06 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp các đoàn khách tại Khách sạn Bông Sen; sau đó đưa các đoàn đi tham quan tại vùng nguyên liệu khóm Cầu Đúc, xã Hỏa Tiến./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn