Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 42
Lượt đã truy cập 4327378
Lịch làm việc
19/12/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 16/12 - 22/12/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 THỨ HAI: 16/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự kỳ họp thứ Mười (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Cả ngày)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Chương trình “Cảm thông và chia sẻ”. Điểm tại gia đình chị Nguyễn Thị Đỡ, ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng LĐ- TB&XH dự họp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Điểm tại phòng Khánh tiết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi tháo gỡ khó khăn trong bố trí và thanh toán Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: 17/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ Mười (kỳ họp cuối năm 2019) Hội đồng nhân dân thành phố Vị Thanh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhóm Báo cáo viên thường trực thành phố; Bí thư, phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban Tuyên giáo Thành uỷ chuẩn bị nội dung). (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2019 và Tọa đàm tham vấn ý tưởng kết nối sản phẩm du lịch Hậu Giang thông qua các Doanh nghiệp lữ hành. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống xâm nhập mặn và tiến độ thực hiện dự án Đê bao Long Mỹ - Vị Thanh (giai đoạn 2) trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến và Tân Tiến cùng đi. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Bổ sung).(Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 18/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách Môi trường các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT phối hợp với phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp giải quyết đơn kiến nghị của đồng chí Nguyễn Văn Phường, về hình thức khen thưởng tham gia cách mạng kháng chiến chống mỹ. Mời: Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, Lao động  - Thương binh và xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp rà soát, lập danh mục hồ sơ các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước chưa thực hiện bàn giao cho ngành điện quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 - Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, số 08 đường 69, phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tổ chức lễ công bố thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Chi cục Thuế khu vực 1 và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Điểm tại Chi cục Thuế khu vực 1 (Chi cục Thuế khu vực 1 chuẩn bị nội dung và mời doanh nghiệp).

THỨ NĂM: 19/12

- 08 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UB MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng ban ngành đoàn thể thành phố; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS phường, xã. Điểm tại Ban CHQS thành phố Vị Thanh.(Ban CHQS chuẩn bị nội dung và mời tỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác Hà Nội tham gia gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng QPTD vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019 tại Bộ Quốc phòng (Đến ngày 21/12).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 20/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp Sở tại tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Khách sạn Bông Sen (Đến ngày 21/12).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh và việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT: 22/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường ở phường V (bổ sung). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường ở xã Hỏa Tiến (bổ sung). (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường ở phường IV (bổ sung). (Theo lịch Thành ủy)./.

Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn