Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 200
Lượt đã truy cập 4527971
Lịch làm việc
28/11/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/11 - 29/11/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 25/11

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường) HĐND phường I, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố. Mời Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố, Cán bộ Chủ chốt các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Thay Giấy mời).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Chi cục Thống kế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Ban QLDA ĐT - XD, Chi cục Thuế - Khu vực 1; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

THỨ BA: 26/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Công ty Cổ phần giải pháp Tptechs về các giải pháp xây dựng đô thị văn minh. Mời lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ CCHC thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tham vấn cộng đồng đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường III. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng khu vực 6, phường III. Điểm tại UBND phường III (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời dân).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch tiếp và làm việc của Tổ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng, chưa thực hiện xong trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời mời lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thanh tra thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Sở Công thương về quản lý, hoạt động của Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường VII. Điểm tại Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố (Ban Quản lý CCN - TTCN chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn về xây dựng căn hộ trên các trục đường chính của dự án Khu đô thị mới Cát Tường Western Pearl II (khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu). Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ TƯ: 27/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch công bố thành phố đạt đô thị loại II và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng Kinh tế phối hợp phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).(Họp trực truyến thí điểm với các phường, xã).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát thực tế đường dây trung hạ áp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công cầu KH9 thuộc dự án thành phần 4 - Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại vị trí thi công cầu KH9, xã Vị Tân.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025. Mời Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố, Bí thư Đoàn TN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ Thập đỏ thành phố. Điểm tại Hội trường số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III, IV. Mời lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường III, IV. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).

THỨ NĂM: 28/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Thường trực UBND thành phố thông qua dự thảo lần 1 - Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế - Khu vực 1; Chủ tịch UBND các phường, xã. (phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). Đến 10 giờ 00’: nghe báo cáo trường hợp xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ dân phường I. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Chi cục Thuế - Khu vực 1, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường I. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp góp ý dự thảo điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các ngày Lễ lớn năm 2020 trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý chợ, Đài Truyền thanh, Đội QLTTĐT; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Họp không giấy).(Họp trực truyến thí điểm với các phường, xã).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về triển khai Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

THỨ SÁU: 29/11

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Mời tất cả cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Có Giấy mời riêng)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua nội dung xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đối với các hộ dân tại dự án Chỉnh trang đô thị phường III. Mời lãnh đạo Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp - PTNT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; lãnh đạo Thanh tra thành phố, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND, công chức địa chính và Trưởng khu vực 1, phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tháng 11 năm 2019. Mời Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Chi cục Thuế - Khu vực 1, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Điện lực thành phố,Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (Tài liệu lấy trên hộp thư công vụ). (Họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa sơ thẩm xét vụ án hành chính. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh./.

 

Văn phòng HĐND và UBND
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn