Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 124
Lượt đã truy cập 4606384
Lịch làm việc
21/11/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/11 - 22/11/2019) (Điều chỉnh lần 1)
      
 

 THỨ HAI: 18/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác Hà Nội.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của các ngành. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Tài chính và Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát dự thảo Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Sở tài nguyên và Môi trường.

THỨ BA: 19/11

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho cán bộ cấp huyện. Điểm tại Hội trường Liên Minh hợp tác xã tỉnh. (Có Thông báo riêng) (02 ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghe báo cáo các trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Công an, phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung). (họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Mời Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành phố, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy)

THỨ TƯ: 20/11

- 06 giờ 30’: Chủ tịch dự ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20/11/2019 đến ngày 05/02/2020). Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban ATGT theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Công viên Xà No (Bổ sung).(Công an chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. dự triển khai mô hình trồng chanh và bưởi trên địa bàn thành phố. Đến 08 giờ 00’: khai mô hình trồng chanh và bưởi trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại Nhà văn hóa ấp 3a, xã Vị Tân. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn CTLN xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố; lãnh đạo UBND phường III, IV, V cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. (Phòng TN&MT, Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình kinh phí thực hiện công tác chuyên môn ngành dân số - nâng cao chất lượng dân số thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai mô hình trồng chanh và bưởi trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố; lãnh đạo UBND các xã: Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 của phòng Tài nguyên và Môi trường. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, cán bộ công chức phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm tại Trường Quân sự tỉnh, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM: 21/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 61 thành phố. Quyết định số 2759-QĐ/TU ngày 05/11/2019 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 02 Thành uỷ . (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra việc nâng Phường, Thị trấn văn minh đô thị năm 2019. Mời đ/c Thường vụ chỉ đạo phường VII, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; thành viên BCĐ phường VII, Trưởng ban Vận động các ấp, khu vực phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (UBND phường VII mời thành phần phường). (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra việc khắc phục hạn chế theo đề xuất của Đoàn kiểm tra tỉnh về công tác công nhận chợ văn minh Chợ Vị Thanh để đoàn kiểm tra tỉnh tái kiểm tra. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tìa nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại Chợ Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, phòng tham mưu, phòng chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự chỉ đạo công tác tuyển quân của thành phố Vị Thanh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Nội vụ, Đài Truyền thanh, Trưởng Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.  Mời Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố theo quyết định số 2547-QĐ/TU ngày 20/6/2019 của Thành ủy Vị Thanh; Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến, xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ.(Theo lịch Thành uỷ)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan. Đến 15 giờ 30’: tiếp và làm việc với Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp Khóa XV/2019 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp xin nghiên cứu đầu tư Tổ hợp Thương mại dịch vụ - khách sạn thuận ích và sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bổ sung).

THỨ SÁU: 22/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy.(Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xin nghiên cứu tiếp cận lập quy hoạch chi tiết dự án Khu dân cư đô thị mới phường V. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung).

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội thảo góp ý dự thảo “Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”. Mời lãnh đạo Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch triển họp sơ kết việc triển khai mô hình họp không giấy và sử dụng nhóm Zalo trong trao đổi, giải quyết công việc. Mời lãnh đạo VNPT Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Tổ CCHC thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Họp không giấy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp thông qua Bia Tưởng niệm Khu di tích Thị xã uỷ. Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ. (Theo lịch Thành ủy) 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III, IV. Mời lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường III, IV. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn