Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 115
Lượt đã truy cập 4606341
Lịch làm việc
06/11/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/11 - 09/11/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 04/11

- 06 giờ 45’: Chủ tịch dự chào cờ tại Trụ sở Tỉnh ủy, sau đó hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại tầng 3 Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch đi khảo sát các pano cố định trên địa bàn thành phố. Mời Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Quản lý đô thị, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tập trung tại Trụ sở Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tháng 10 năm 2019 xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và xã hội, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Chi Cục thi hành án dân sự thành phố; Bí thư Đảng uỷ và cán bộ phụ trách một cửa Văn phòng UBND xã Tân Tiến (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành uỷ (Theo lịc Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo Kế hoạch sắp xếp chợ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý chợ; lãnh đạo UBND các phường và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban Quản lý chợ chuẩn bị nội dung; Họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét thi đua khen thưởng cho các phường, xã trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung ứng dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban chỉ đạo dân số và cán bộ chuyên trách dân số các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung; Họp không giấy).

- 15 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tình hình KT-XH 5 năm (2016 - 2020) và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), theo công văn số 2721/UBND-VX ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (đề nghị các ngành chuẩn bị báo cáo theo đề cương; Họp không giấy).

THỨ BA: 05/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban lãnh đạo và CCVC Ban QLDA ĐT - XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai hướng dẫn nội dung cơ quan Quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống A2. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Thử trưởng các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung). Đến 14 giờ 30’: đi khảo sát đường và cầu kinh Vị Bình, xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường III, V và xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại Ban CHQS thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về chuẩn bị tổ chức 20/11/2019 cho ngành Giáo dục thành phố. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua Bia Tưởng niệm Khu di tích Thị xã uỷ. Mời lãnh đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 06/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ và tuyên truyền; Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng đợt IV năm 2019 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra thực tế tại chợ Hỏa lựu. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Điện lực thành phố; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Sau đó về làm việc tại phòng họp xã Hỏa Lựu. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung; UBND xã mời Doanh nghiệp Ngọc Thường).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tham vấn cộng đồng đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực 1, phường V. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng khu vực 1, phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn; UBND phường V mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết các Đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. Mời Bí thư Thành ủy, Trưởng phòng Kinh tế; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thống nhất kết quả chấm điểm, phân loại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Khu vực, ấp văn hóa” năm 2019. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung; Họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty Cổ phần Chế biến Dứa Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban Quản lý CCN - TTCN; lãnh đạo UBND phường VII và các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án Phước Lộc đề xuất nghiên cứu dự án Khu Dân cư tại Trung tâm phường V. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ NĂM: 07/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Mời: Đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Thủ trưởng các phòng, ban ngành: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường 01, tầng 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). (Theo lịch Thành ủy).   

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với  Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về công tác Thi đua khen thưởng của thành phố. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đại diện phía Nam Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiếp Đoàn khảo sát tình hình sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Nội vụ, Tổ CCHC thành phố; lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách phần mềm xã Hỏa Lựu và Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất dứa đóng hộp, nước trái cây Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường. Đến 10 giờ 00: dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu dân cư hai bên đường Võ Văn Kiệt, phường V”. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực 2, phường III và Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2, 3, phường V. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Giao Thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Điện lực thành phố, Viễn thông Vị Thanh, phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường III và V (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung; Họp không giấy). Đến 15 giờ 30’: họp thông qua phương án trang trí tiểu cảnh dưới chân cầu 30/4 và kè đường 3/2 và đèn hoa trước Khu Trung tâm hành chính thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý chợ; lãnh đạo UBND phường III và V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty; Họp không giấy).

- 16 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Thường trực UBND thành phố chuẩn bị bảo vệ đô thị loại II. Mời Trưởng phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung).

THỨ SÁU: 08/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Mời Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Đoàn khám sức khỏe NVQS, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tư pháp; Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các Ngày Lễ lớn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai dự thảo Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân Miệng đợt IV năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh; Thường trực Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân và Trưởng Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung; Họp không giấy). (Họp trực tuyến với UBND phường I, III, IV, V; các đơn vị còn lại họp tại điểm cầu thành phố).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

THỨ BẢY: 09/11

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại vị trí xây dựng cống Cái Lớn, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (Bổ sung)./.

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn