Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 111
Lượt đã truy cập 4606326
Lịch làm việc
30/10/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 28/10 - 01/11/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 THỨ HAI: 28/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV (Theo lịch Thành ủy).  

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân (Theo lịch Thành ủy).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dầu khí Miền Nam đối với dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu. Điểm tại phòng họp số 1 Sở kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ phường III. Điểm tại Hội trường UBND phường III (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc với Đoàn giám sát về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA: 29/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua dự thảo Kế hoạch chỉnh trang đô thị và trang trí Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Đội Quản lý TTĐT, Ban Quản lý chợ; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung; Họp không giấy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 08 giờ 15’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2020. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông và công tác phối hợp Công an - Quân sự quý III năm 2019. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy, Trưởng các BCH Quân sự thành phố; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an thành phố (Công an chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm của Hợp tác xã Tân Thuận. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại Hợp tác xã Tân Thuận. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và thông báo cho HTX)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn về Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch dự án Khu đô thị mới và vui chơi giải trí, liên hợp dịch vụ thể thao Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 15 giờ 30’: dự họp bàn về Công ty Cổ phần đầu tư Amecc Hậu Giang xin tiếp tục cận và nghuên cứu quy hoạch chỉnh trang đô thị khu vực chợ Vị Thanh. Đến 16 giờ 30’: dự họp bàn về Công ty TNHH MTV Đầu tư Thiên Phước xin tiếp cận và nghiên cứu quy hoạch dự án khu đô thị mới khu vực 2 và 3, phường III. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ TƯ: 30/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tháng 10 năm 2019. Mời Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). (Tài liệu lấy trên gmail).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng số 3, Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, số 08 đường 69, phường Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Lễ, Tết Canh Tý 2020. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng VH&TT chuẩn bị nội dung; Họp không giấy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu (nay là đường Võ Văn Kiệt), phường V, thành phố Vị Thanh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Dầu khí Miền Nam làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra khảo sát và đánh giá kết quả xây dựng danh hiệu “Chợ văn minh” năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin,  Công an thành phố, Ban Quản lý chợ, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường III, IV, VII và xã Vị Tân, Công ty TNHH Chợ Vị Thanh, Công ty Cổ phần Liên Minh. Điểm tập trung tại Chợ phường III (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 31/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự triển khai hướng dẫn nội dung cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tình huống A2. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố. Mời Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố, Cán bộ chủ chốt các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy (Thay Giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung). Đến 08 giờ 00’: tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra chấm điểm, đánh giá, phân loại phường, xã lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, Công an thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, VHTT, Y tế, Tư pháp, Thương binh - Xã hội các phường và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Ban Chỉ đạo nghe báo cáo kết quả tổng hợp điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Bảng giá đất hiện hành và xây dựng bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ VN thành phố, các Đ/c Thành viên UBND thành phố; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Thủ trưởng các đơn vị: phòng Văn hóa và Thông tin, Chi Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục Thuế khu vực I, Bảo hiểm xã hội thành phố, Đài Truyền thanh thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN, Ban Quản lý chợ; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Tài liệu Hội nghị lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang). (Họp không giấy).

THỨ SÁU: 01/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” và triển khai các văn bản của Tỉnh ủy. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm UBKT, Ban Dân vận, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố; Bí thư Đảng ủy các xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung; họp không giấy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tham vấn cộng đồng khu dân cư khu vực 4, phường V. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng khu vực 4, phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung mời chủ đầu tư và đơn vị tư vấn; UBND phường V mời các hộ dân). Đến 09 giờ 30’: dự đối thoại với các hộ dân dự án 6 trục đường nội ô thành phố. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội và mời các hộ dân).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). Đến 15 giờ 00’: họp thông qua các thiết kế các công trình: Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, đường và cầu Kinh Vị Bình, xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Tài chính - Kê hoạch, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường I, III, IV, V vã xã Hỏa Lựu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và Hiệu trưởng Trường).

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính tỉnh ủy (phần mở rộng). Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường IV. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung; Họp không giấy)./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn