Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 104
Lượt đã truy cập 4606264
Lịch làm việc
24/10/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 21/10 - 27/10/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 21/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Thay Giấy mời).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự làm việc với Vụ Kinh tế Nông nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai chính sách đầu tư trong nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua dự thảo kế hoạch tham dự Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Đến 15 giờ 00’: nghe báo cáo tình hình khó khăn trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Đội cảnh sát quản lý hành chính, công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xác định số tiền thuê mặt bằng mà Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu Hậu Giang đã thuê từ ngày 31/12/2015 đến ngày giao mặt bằng cho Trung tâm PTQĐ tỉnh tổ chức đấu giá thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm PTQĐ tỉnh.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp đoàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điểm tại Khách sạn Hậu Giang.

THỨ BA: 22/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp đoàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điểm tại Căn tin Thành ủy (Theo lịch Thành ủy). Đến 09 giờ 00’: họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Ban CHQS chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, công chức Văn phòng Thống kê, Văn hóa - xã hội, địa chính - xây dựng các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 5 (Lầu 2, Hội trường Khu hành chính thành phố).(phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp về tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2019. Mời Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng: Nội vụ, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Trưởng Đài Truyền thanh, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (Họp không giấy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ Khởi động “Xe thư viện lưu động đa phương tiện”. Điểm tại Trường Tiểu học Him Lam, phường IV, thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp Đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, Ban KT - XH HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Liên đoàn lao động, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao về Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy số 80-TB/UBKTTU và số 81-TB/UBKTTU ngày 12/9/2019. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Chi bộ Trung tâm - Thể thao thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo thực trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn trong thời gian qua và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh; lãnh đạo UBND và công chức địa chính - xây dựng các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 23/10

- 06 giờ 30’: Chủ tịch cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V giám sát về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tập trung tại cửa hàng số 5. Đến 09 giờ 00’: tiếp Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét công nhận phường, xã làm tốt công tác “Thương binh, Liệt sĩ và Người có công năm 2019”. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách Thương binh - Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Họp không giấy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa ứng dụng phân bón thông minh trên địa bàn xã Vị Tân năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lãnh đạo UBND và Trưởng ấp 4, 5, 6 xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại và họp Đoàn Công tác liên ngành xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Đội Quản lý trật tự đô thị; lãnh đạo UBND phường V và hộ dân dự đối thoại. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường (xây dựng Bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024) thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Thủ trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Chi cục Thuế thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Chủ tịch UBND và công chức địa chính các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Họp không giấy).(Các Sở do Sở TN&MT mời). 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế cùng dư và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua các dự án: Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu, Phú Tân, Vĩnh Viễn A; Đường Tây Sông Hậu (đoạn từ đường Trần Ngọc Quế đến đường 3 Tháng 2), thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 24/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Diễn đàn Đối thoại với Doanh nghiệp - quý III năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.          

- 08 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên trung ương tháng 11 năm 2019. Mời Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố), nhóm thường trực báo cáo viên thành phố; Bí thư Đảng ủy các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thành phố dự tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (lầu 3). (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và Giấy mời).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I (Theo lịch Thành ủy).  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến. (Theo lịch Thành ủy).  

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 25/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về giải quyết vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa an nhân dân tỉnh (Bổ sung).

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp xây dựng đoạn video phục vụ Lễ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu (Theo lịch Thành ủy).

THỨ BẢY: 26/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy, thông qua dự thảo báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường (xây dựng Bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024) thành phố Vị Thanh. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Chi cục Thuế khu vực 1- thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Bổ sung, Theo lịch Thành ủy).

CHỦ NHẬT: 27/10

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã mây tre đan Nguyễn Lộc Hậu Giang. Điểm tại Nhà Bà Đặng Thị The, ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn