Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 77
Lượt đã truy cập 4382033
Lịch làm việc
27/09/2019  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 28/9 - 04/10/2019
      
 

 Thứ bảy, ngày 28/9/2019:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ khám mổ mắt miễn phí cho người nghèo năm 2019. Mời: Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao tuổi thành phố, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Vị Tân (thay thư mời).  Điểm tại Trung tâm Y tế thành phố.

Thứ hai, ngày 30/9/2019:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự chào cờ tại sân Trung tâm hành chính thành phố.

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Mời: Đồng chí Trưởng các ban: Tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, Chánh Văn phòng Thành ủy; Bí thư Đảng ủy các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2019. Điểm tại phòng họp số 01 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.   

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 01/10/2019:

- 8 giờ 00, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng, Ban Hội đồng nhân dân, Trung dân dân số - KHHGĐ thành phố, Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã; Bí thư Chi bộ ấp, khu vực các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

Thứ tư, ngày 02/10/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Mời: Đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cùng dự. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giảng bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở của lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2019. Điểm tại phòng họp số 01 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.   

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy họp Đảng ủy Quân sự thành phố tháng 9 năm 2019. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

- 15 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Mời: Thường trực UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Phòng lao động – Thương binh và xã hội, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Chi cục Thi hành án dân sự, Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố theo Quyết định số 2547-QĐ/TU ngày 20/6/2019 của Thành ủy; Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (tầng 2).

Thứ năm, ngày 03/10/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy giảng bài 9: xây dựng Đảng về đạo đức của lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2019. Điểm tại phòng họp số 01 Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.    

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ quý III năm 2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (tầng 2).

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị “Công an thành phố lắng nghe ý kiến của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường” 06 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Hội trường Công an thành phố.   

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2019, tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

Thứ sáu, ngày 04/10/2019:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp Hội đồng nhân dân Kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về các công trình Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố” năm 2019. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, đoàn thể chính trị - xã hội; thủ trưởng các cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư - Xây dựng thành phố; Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỷ đất tỉnh Hậu Giang; các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân thành phố; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký để giúp việc cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường I, phường III, phường IV, phường V, xã Vị Tân (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND phường III (Giao Ủy ban nhân dân phường I, phường III, phường IV, phường V, xã Vị Tân mời các hộ dân đến dự theo số lượng mỗi đơn vị 25 người trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án).

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể - chính trị xã hội thành phố và Đảng ủy các phường, xã, tổ chức sơ kết công tác quý III năm 2019.

- Họp HĐND thành phố.

- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2019 ở các phường, xã.

- Tiếp xúc cử tri ở các phường, xã.

- Tiếp Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ thành phố.

 

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn