Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 62
Lượt đã truy cập 4381995
Lịch làm việc
03/10/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 30/9 - 04/10/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

THHAI: 30/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III năm 2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường cầu truyền hình trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thống nhất danh mục các dự án thực hiện theo nguồn tiền thưởng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: họp về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

THỨ BA: 01/10           

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp đoàn Thanh tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung) 

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Khuyến học thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Đền thờ Bác Hồ, ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Thường trực UBND xã Hỏa Lựu. Mời Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III năm 2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố (Theo lịch Thành ủy).

THỨ TƯ: 02/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch kinh tế - xã hội 2021 - 2025. Mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Chi cục Thống kê thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Bổ sung). (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp thành phố dự Khai mạc Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.(Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự làm việc về hỗ trợ Hợp tác xã. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với tập đoàn FLC. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 10 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (các đơn vị chuẩn bị báo cáo kinh phí: nông thôn mới, đô thị loại II, đặc san xuân, chỉnh trang và trang trí Tết Canh Tý năm 2020).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Đảng ủy Quân sự thành phố tháng 9 năm 2019. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp rút kinh nghiệm sản xuất lúa thông minh. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp việc đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Khang Long do Công ty TNHH Xăng dầu Khang Long làm chủ đầu tư tại ấp 6, xã Vị Tân và tại khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; lãnh đạo UBND phường IV, xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

THỨ NĂM: 03/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Công ty Cổ phần Tin học Tri Thức về công tác hỗ trợ thành phố xây dựng Chính quyền điện tử. Mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND&UBND, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Tổ CCHC thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

       - 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Tổ chức Hội khỏe phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự bế giảng khóa tập huấn FFS “Quy trình sản xuất lúa cải tiến”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại nhà Ông Trần Minh Lý, ấp 6, xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn thực hiện giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3 phường V (giai đoạn 1), tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị “Công an thành phố lắng nghe ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường” năm 2019. Mời lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo phòng PV01, PX03, PV05/CAT; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội Cựu chiến binh, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung, Giấy mời cấp tỉnh và các trường học các Doanh nghiệp)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp và làm việc với Công ty TNHH The Fruit Republic Cần Thơ về liên kết phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Châu Âu. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng gặp gỡ đối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường IV, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Ban pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường IV, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời dân)

THỨ SÁU: 04/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tham dự Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 2021. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Hội nghị triển khai: Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước”. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các Ban của HĐND thành phố, lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND&UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Hội đồng theo quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo cáo viên pháp luật thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự, Công chức Tư pháp - Tư pháp các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và đại biểu HĐND thành phố)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc bàn giao thi công đường sông cái lớn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Ban Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tập trung tại cầu Hóc Hỏa, xã Hỏa Tiến (UBND xã mời ông Nghiêm).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường I, III, IV, V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc, đối thoại với nhân dân về các công trình Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố” năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND phường III. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Chi cục Thống kê mời thành phần và các tập thể, cá nhân được khen thưởng).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe thông qua báo cáo kết quả dự án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất chất lượng cao định kỳ 10 năm trên địa bàn thành phố. Mời thành viên Hội đồng thẩm định dự án theo Quyết định 2257/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Ông Trần Văn Dũng, Phó Giáo sư tiến sĩ - Trưởng bộ môn khoa học đất, khoa học đất, khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng - Trường Đại học Cần Thơ; Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND phường, xã (trừ UBND phường I). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời ông Trần Văn Dũng).

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Bổ sung)./.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn