Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 22
Lượt đã truy cập 4327162
Lịch làm việc
26/09/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/9 - 29/9/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 23/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự hội nghị trực tuyến toàn quốc “Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững”. Mời thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND thành phố, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH cấp thành phố; Chủ tịch UBND các phường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thành phố mời tập thể, cá nhân được khen thưởng). (Tài liệu lấy trên Cổng thông tin điện tử tỉnh).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban lãnh đạo Trung tâm - Thể thao và công chức, viên chức cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua dự thảo kết luận Thanh tra về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách tại Ủy ban nhân dân Phường III. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại UBND phường III.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố dự nghiệm thu và bàn giao cột mốc ranh ngoài thực địa phần diện tích 83,46ha dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại Dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh.

- 14 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến kiểm tra việc thực hiện các quy định của Việt Nam trong công tác quản lý hoạt động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm Tại Trường THCS Lê Quí Đôn, phường III. Đến 16 giờ 00’: tiếp Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến kiểm tra việc thực hiện các quy định của Việt Nam trong công tác quản lý hoạt động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. Đến 17 giờ 00’: cùng Đoàn Bộ Xây dựng khảo sát thị xã Long Mỹ.

THỨ BA: 24/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác Hà Nội. Mời Bí thư Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch; Bí thư Đảng ủy xã: Vị Tân, Tân Tiến, Hỏa Tiến và Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu cùng đi (Đến ngày 26/9/2019).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn Bộ Xây dựng đi khảo sát thực tế tại thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Tư pháp, Công an, Chi cục Thống kê, Điện lực thành phố, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tập trung tại Khách sạn Hậu Giang (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Đội Quản lý TTĐT dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại. Mời lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành đánh giá trình độ phát triển đô thị của Bộ Xây dựng. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Tư pháp, Công an, Chi cục Thống kê, Điện lực thành phố, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 16 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019). Điểm tại Nhà hàng Hoa Biển, khu 16ha, đường Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến 20 giờ 00’: dự Lễ hội truyền thống Kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019). Điểm tại Trung tâm hoạt động cộng đồng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

THỨ TƯ: 25/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh dự họp thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Điểm tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp thành phố dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo: phòng Kinh tế, Công an thành phố và Hội Luật gia thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính -  Kế hoạch thành phố dự triển khai đầu tư hạ tầng và thiết bị cho TCND/HTX thuộc dự án VnSAT Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Kinh tế thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Bổ sung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định Thanh tra. Mời Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự nghe báo cáo tiến độ thực hiện 25 dự án khắc phục và tình hình triển khai của các dự án phát triển nhà ở, đô thị. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh dự họp thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Điểm tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết Kế hoạch số 3033/KH-UBND. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua dự thảo báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh. Mời Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo Sở: Công Thương, Nông nghiệp - PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban QLDA Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ban QLDA Công trình Giao thông - Vận tải, Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND thành phố, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Đài Truyền thanh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 26/9

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Mời  Thường trực Thành ủy, HĐND và các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. (Bổ sung)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo tập huấn về giải ngân và quản lý tài chính cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam. Mời lãnh đao phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố, chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn kiểm tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy.

THỨ SÁU: 27/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường về điều chỉnh phương án thiết kế quy hoạch dự án Khu đô thị Cát tường Wester Pearl. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Lễ Sen Đol-ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019. Điểm tại chùa Pô Thi Răng Sây, khu vực 1, phường IV.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Lễ Sen Đol-ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019. Điểm tại chùa SaSaNacRawngXây, khu vực 5, phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường IV, V. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công an thành phố, Thanh tra, phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường IV, V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Huỳnh Văn Thống, Phó Chủ nhiệm UBKT, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng phòng, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Chi cục thuế, Chi cục Thống kế thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng khảo sát di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí đấu nối đường số 8, 9, 11, 12, 13 đấu nối vào đường Trần Hưng Đạo và đấu nối đường Hòa Bình vào đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc dự án: Khu đô thị Cát tường Western Pearl. Mời lãnh đạo: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường V, Điện lực thành phố Vị Thanh, Trung tâm viễn thông 1 (VNPT Hậu Giang), Tập đoàn Viễn thông Quân đội - CN Viettel Hậu Giang, Công ty Cổ phần đầu tư TMDV Viễn thông Cửu Long (VTVcap), Công ty Cổ phần FPT - CN Hậu Giang, Công ty TNHH TH Cáp Saigontourist - CN Hậu Giang (SCTV), Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường. Điểm tập trung tại Khu đô thị Cát Tường Western Pearl (khu 406 cũ) (Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường chuẩn bị nội dung)(Bổ sung).

CHỦ NHẬT: 29/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau đó làm việc với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đến 10 giờ 00’: làm việc với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử. Mời Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh./.

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn