Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 67
Lượt đã truy cập 4382009
Lịch làm việc
12/09/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 09/9 - 14/9/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 09/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin và công chức cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA: 10/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tập huấn SHTT về “Quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu”. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự khởi động và triển khai Kế hoạch dự án năm 2019 do tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt nam/NMAV tài trợ. Điểm tại Trụ sở các Hội đặc thù cấp tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường I, III, IV, V và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và hậu cần).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn giám sát số 180 và 181 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, triển khai Quyết định, kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn Ban Dân tộc tỉnh về kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg và chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2019. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Dân tộc, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường III, xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai Kế hoạch khám mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 2 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng gặp gỡ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường III, IV. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường III, IV, V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

THỨ TƯ: 11/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc về góp ý thông qua quy hoạch chi tiết đối với khu đất công dọc theo đường Nguyễn Công Trứ (từ cầu Lữ Quán đến Hồ Sen). Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ công chức. Mời thành viên theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh; thành viên theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Đến 09 giờ 00’: làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phòng nội vụ; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức phòng Giáo dục và đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).(Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo chính sách thu mua và tập huấn kỹ thuật trồng mía. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Hà Thuận Hùng về phương án thiết kế đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới khu vực 1, phường V. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công ty Điện lực Hậu Giang, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Điện lực thành phố, Viễn thông Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường V. Đến 15 giờ 00’: họp đóng góp đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới khu vực 4, phường V. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Viễn thông Vị Thanh, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 12/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 07giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai dự án giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và các thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND xã chỉ đạo Trường Tiểu học Trương Định chuẩn bị tiếp Đoàn; UBND xã mời 4 thành viên HTX Thạnh Thắng và chọn 1 hộ dân trồng khóm).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ban CHQS thành phố, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế,  Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH báo cáo quyết toán kinh phí diễn tập, dịch tả heo Châu phi và giải ngân vốn XDCB; Phòng Nội vụ báo cáo tình hình bồi dưỡng cán bộ đến thời điểm hiện nay và thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Ban CHQS thành phố dự họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp gớp ý dự thảo kết luận kiểm toán ngân sách địa phương và chuyên đề năm 2018 của tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban QLDA ĐT- XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (Bổ sung).

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tết Trung thu trẻ em năm 2019. Mời lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Thành đoàn, Liên đoàn lao động; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Thương binh và Xã hội, cán bộ Đoàn. Điểm tại Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU: 13/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh đi công tác tỉnh Sơn La (Đến ngày 15/9/2019).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự. Điểm tại Kho bạc Nhà nước hậu Giang (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác tỉnh Bạc Liêu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại với công dân và họp Đoàn CTLN giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố dự huấn triển khai phần mềm họp không giấy E-CABINET. Mời Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (các cơ quan mang theo máy vi tính để tham dự tập huấn).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố dự huấn triển khai phần mềm họp không giấy E-CABINET. Mời Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (các cơ quan mang theo máy vi tính để tham dự tập huấn).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần Tin học Tri Thức về công tác hỗ trợ thành phố xây dựng chính quyền điện tử. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Tổ CCHC thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

THỨ BẢY: 14/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi café Doanh nhân lần III năm 2019. Điểm tại Khách sạn Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Tân An đạt đô thị loại II; kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Tân An (09/9/2009 - 09/9/2019). Mời Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy, phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An./.

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn