Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 52
Lượt đã truy cập 4381970
Lịch làm việc
05/09/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 02/9 - 08/9/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 THỨ HAI: 02/9

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng trực Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 cùng lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND&UBND thành phố. (Cả ngày)

THỨ BA: 03/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền quyền địa phương; Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo; tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách Văn hóa - Xã hội, phụ trách công tác Thương binh - Xã hội phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phường, xã mời Điều tra viên của đơn vị mình theo danh sách đã đăng ký).(Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung và Giấy mời). Đến 09 giờ 00’: dự họp trao đổi nội dung phối hợp tổ chức Giải việt dã “Cát tường Group - Đồng hành cùng Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai đối với dự án Khu đô thị mới Vị Thanh, phường V. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thanh tra. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 04/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết Nghị định 26 của Chính phủ về “Sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam”. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự công bố Quyết định thanh tra. Mời lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trao đổi về giá điện cho trạm bơm điện. Mời lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang; Thường trực HĐND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, lãnh đạo Trạm Thủy lợi, Điện lực thành phố; lãnh đạo UBND phường III, xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019 của Đảng ủy phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thay Giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 05/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh (Có Giấy mời riêng).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn (Có Giấy mời riêng).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa Lựu (Có Giấy mời riêng).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường III (Có Giấy mời riêng).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn phường I. Mời lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục thuế, Đội Quản lý trật đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU: 06/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự thành phố. Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Công chức địa chính phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. (Chi Cục THA DS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp tỉnh năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND phường III, công chức phụ trách tư pháp hộ tịch các phường, xã (phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung). Đến 08 giờ 30’: họp xét khen thưởng Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mời Ban chỉ đạo theo Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Chi cục thống kê chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai giảng lớp tập huấn công tác Dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về tiếp cận nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới TMS phường III, và dự án Khu đô thị mới TMS phường IV do Công ty Cổ phần Toàn Cầu xin đầu tư. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh giai đoạn 2010 - 2020. Mời lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định số 728/QĐ - UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã không là thành viên theo Quyết định 728/QĐ-UBND, các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các cá nhân được khen thưởng).

CHỦ NHẬT: 08/9

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Trung tâm tư vấn đào tạo HTX Bộ Nông nghiệp, Chi cục phát triển nông thôn khảo sát vùng nguyên liệu khóm. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến, Hội đồng Quản trị HTX Thạnh thắng. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (UBND xã mời HTX).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp triển khai mô hình HTX điểm. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến, Hội đồng Quản trị HTX Thạnh thắng. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến (Phòng TCKH phối hợp với Thầy Hải chuẩn bị nội dung; UBND xã mời thành viên HTX và 30 hộ dân)./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn