Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 106
Lượt đã truy cập 4534117
Lịch làm việc
29/08/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 26/8 - 30/8/2019) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 26/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn Hội ý cùng Thường trực Thành ủy. Đến 08 giờ 30: làm việc với đ/c Trần Thị Hoàng Dung và đ/c Nguyễn Minh Trực, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng hội ý Bí thư Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Y tế dự Hội nghị triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân miệng đợt III năm 2019 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 19 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự xem diễn báo cáo chương trình tham gia Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

THỨ BA: 27/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo UBND phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh kiểm tra thực tế cơ sở nhà, đất công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị thành phố cùng dự. Tập trung tại UBND thành phố. (Các đơn vị dự kiểm tra chuẩn bị báo cáo)

- 14 giờ 45’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVI năm 2019. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

THỨ TƯ: 28/8

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần).

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ thành phố dự Hội nghị bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời lãnh đạo phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đóng góp đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường III. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Viễn thông Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tháng 8 năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Văn phòng HĐND và UBND thành phố chuẩn bị nội dung; nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự đơn vị mình). 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ và họp Đoàn công tác liên ngành xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

THỨ NĂM: 29/8

- 05 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo các phòng, ban ngành và đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ dâng hương viếng Bác. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời lãnh đạo Ban Quản lý dựu án VnSAT tỉnh, Ông Nguyễn Thiện Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố, UBND xã Vị Tân, Hội đồng quản trị HTX NN&DV Tân Tiến, xã Vị Tân. Điểm tại Hợp tác xã Tân Tiến, ấp 4, xã Vị Tân (UBND xã Vị Tân phối hợp với HTX chuẩn bị báo cáo).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp triển khai quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Mời Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Thanh tra thành phố, Điện lực thành phố, Đội Quản lý TTĐT; Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Đội Quản lý TTĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020. Mời lãnh đạo và các phòng Chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp tháo gỡ khó khăn đường điện, đường nước xây dựng 6 trục đường thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang,Trung tâm Viễn thông VNPT Hậu Giang 1, Khách sạn Hậu Giang, Siêu thị CoopMart Hậu Giang; lãnh đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, Điện lực Vị Thanh, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố chuẩn bị nội dung).  

- 20 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự “Gala học bổng ADC - Vòng tròn nhân ái”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang.

THỨ SÁU: 30/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự Lễ công nhận xã Vị Trung đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố cùng dự. Điểm tại UBND xã Vị Trung. Đến 09 giờ 30’: dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay Chân miệng đợt III năm 2019. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trưởng Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi thống nhất nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (Bổ sung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua phương án xử lý độ dốc đường dẫn vào cầu qua kênh Nhà thờ trên trục đường số 1 và phương án thiết kế phần 3m còn lại của vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp tiếp giáp ranh dự án: Khu dân cư Thương mại Vị Thanh do Tổng Công ty Cỏ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DiCCorp) làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng (Bố sung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tặng quà cho hộ nghèo do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức 12 Chi nhánh thành phố Vị Thanh hỗ trợ. Điểm tại Hội trường UBND phường I (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung). (Bổ sung)./.

Văn phòng HĐND &UBND thành phố Vị Thanh
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn