Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 137
Lượt đã truy cập 4538435
Lịch làm việc
15/08/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 12/8 - 17/8/2019) (Điều chỉnh lần 4)
      
 

 THỨ HAI: 12/8

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, về công tác cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội chi bộ phòng Y tế - Dân số KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ, đối thoại với hộ dân trên địa bàn phường VII. Mời lãnh đạo: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố (VP.HĐND & UBND phối hợp các ngành chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa và Thể thao, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Có Thông báo riêng).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội chi bộ ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 13/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan).

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh khảo sát một số điểm trường chuẩn bị khai giảng năm học mới trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo cùng đi. Điểm tại Trường Tiểu học Him Lam, phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo thực hiện nguồn kinh phí theo Nghị định số 35/NĐ-CP. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại Phòng họp số 03 UBND thành phố (Bổ sung). (Theo lịch Thành ủy).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch họp sơ kết công tác thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019. Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Chi cục Thi hành án dân sụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự làm việc với Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ về việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 14/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự thông qua video clip và nội dung tổ chức Tọa đàm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 01 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham quan mô hình sản xuất lúa thông minh xã Vị Tân. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp gặp gỡ đối thoại và họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn phường IV, phường V. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng phường IV, V. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố (Thanh tra chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Mời ông Lê Phước Thái thành viên HĐQT NHCSXH tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp trao đổi khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khu đất do Công ty Cổ phần lương thực Hậu Giang đang thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xem xét giải quyết vụ tranh chấp đất các hộ dân ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến. Điểm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- 16 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo công tác tuyển sinh năm 2019 - 2020. Mời Ban lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời Hiệu trưởng các Trường).

THỨ NĂM: 15/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Ban QLDA ĐT - XD thành phố về 2 dự án mới khu hành chính thành phố và báo cáo tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD mời đơn vị thi công, giám sát, thiết kế).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, chế biến tại Hợp tác xã. Mời lãnh đạo Chi cục PTNT tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến (UBND xã Hỏa Tiến thông báo cho Hợp tác xã).

- 14 giờ 00’: Chủ tịch đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại Khu căn cứ Thị xã ủy, Vị Tân (Bổ sung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Hợp tác xã Thuận Gia Phát, xã Hỏa Lựu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, chế biến tại Hợp tác xã. Mời lãnh đạo Chi cục PTNT tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hợp tác xã Thuận Gia Phát, xã Hỏa Lựu (UBND xã Hỏa Lựu thông báo cho Hợp tác xã).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đến 16 giờ 30’: dự dùng cơm tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

- 20 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự chương trình Gala Hoa lúa 2019 với chủ đề “Ngọc trong đá”. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền Hậu Giang.

THỨ SÁU: 16/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh, Điện lực thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN, Ban CHQS, Công an các phường, xã. Điểm tại Khu căn cứ Thị xã ủy, xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội chi bộ phòng quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất đấu giá trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố Đến 09 giờ 30’: họp nghe báo cáo trường hợp sử dụng đất hộ dân phường V. Mời lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách địa chính - xây dựng, Trưởng khu vực 3, phường V. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung; mời Công ty và hộ dân).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về “Triển khai giải pháp giảm nghèo đối với hộ nghèo là Người có công trên địa bàn tỉnh”. Mời Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Cán bộ phụ trách giảm nghèo các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự trao tặng học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2019. Điểm tại Hội trường Nhà Thiếu Nhi thành phố.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch dự họp tiếp nhận và bàn giao tài sản theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND phường I (Bổ sung).

THỨ BẢY: 17/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội chi bộ Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố./.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/5 - 09/5/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 05/5 đến ngày 09/5/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/4 - 24/4/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Thông báo: Về việc niêm yết bán thanh lý "Tài sản trên đất đối với một số hạng mục thuộc Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang".

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn