Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 112
Lượt đã truy cập 4606334
Lịch làm việc
07/08/2019  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 05/8 - 10/8/2019) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 05/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch họp thông qua Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban CHQS, Công an thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh thành phố, Điện lực Vị Thanh; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường, xã, Hiệu trưởng Trường THPT Chiêm Thành Tấn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố dự họp thống nhất nội dung hỗ trợ xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Vị Thanh. Mời Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố và Chuyên viên phụ trách CNTT. Điểm tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Đài Truyền thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 15 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi việc điều chỉnh vị trí xây dựng Trụ sở làm việc Báo Nhân dân. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Báo Nhân dân tại Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.(Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng Hội ý Thường trực UBND thành phố. 

THỨ BA: 06/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ Trung tâm y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến 09 giờ 00’: họp thông qua Văn kiện Đại hội Chi bộ phòng Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của phòng Kinh tế. Mời lãnh đạo phòng Kinh tế, lãnh đạo Trạm: Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND và đại diện Tổ kỷ thuật các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp khảo sát vị trí đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tập trung tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Quản lý đô thị  họp trao đổi việc bàn giao đường Hùng Vương (đường công vụ Ba Liên) để Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy quản lý. Mời Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung) 

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ khởi công dự án: xây dựng 6 trục đường nội ô và đường Lê Quý Đôn nối dài, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Đài Phát Thanh và Truyền hình; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đài Truyền thanh  thành phố, Điện lực thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN phường I, III. Điểm tại UBND phường I (Ban QLDA ĐT-XD mời đơn vị thi công, giám sát, thiết kế; UBND phường I mời 30 hộ dân, UBND phường III mời 10 hộ dân thuộc dự án khởi công). (Bổ sung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt và họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đến 15 giờ 00’: dự Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vị Thanh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Theo lịch Thành ủy). (Ban CHQS chuẩn bị nội dung).  

THỨ TƯ: 07/8

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại Hội trường UBND phường I (Bổ sung).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2019. Mời lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố, Chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng HĐND&UBND cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.(Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Văn kiện Đại hội Văn phòng HĐND&UBND, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội chi bộ ấp Thạnh Đông xã Hỏa Lựu. Điểm tại ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu (Bổ sung).

07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Tổ công tác thu hồi các dự án vốn doanh nghiệp chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’:  Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét khen thưởng tập thể và cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019. Mời thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị “Chia sẽ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã: Vị Tân, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tham dự ”Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019. Mời lãnh đạo phòng Tư pháp cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

THỨ NĂM: 08/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự tập huấn lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2019. Mời Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố, Chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng HĐND&UBND cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cả ngày).

- 17 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai mạc Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, đường Hòa Bình, phường V.

THỨ SÁU: 09/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố dự tập huấn lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2019. Mời Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng Văn hóa và Thông tin, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố, Chuyên viên phụ trách CNTT Văn phòng HĐND&UBND cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cả ngày).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố dự họp Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 10/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (Cả ngày)./.

  

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 29/6 - 03/7/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 29/6 - 03/7/2020 (Điều chỉnh lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/6 - 27/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/6 - 19/6/2020) (Điều chỉnh lần 3)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 6/6/2020) (Điều chỉnh lần 5)

    

Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy (từ ngày 01- 05/6/2020)(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/6 - 06/6/2020)

    

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với Trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), Chợ Hai Bà Trưng

    

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/5 - 22/5/2020) (Điều cỉnh lần 4)

    

Lich làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2020 (Điều chỉnh lần 3)

    

ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn